Uit onderzoek van RaboResearch blijkt dat rond de 55% van de Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar meer hebben geïnvesteerd in verduurzaming dan het jaar ervoor. Desondanks lijkt de transitie naar een nieuwe, duurzame en inclusieve, economie niet te versnellen. Sterker nog het gemiddelde rapportcijfer dat het Nederlandse bedrijfsleven krijgt in deze transitie is afgelopen jaar gezakt naar een 5,6. Er ontstaat een tweedeling tussen bedrijven die wel en bedrijven die niet meer investeren in verduurzaming. Het resultaat is dat de versnelling van de transitie bij een selecte groep koplopers nog niet heeft geleid tot een versnelling van de algehele transitie van het Nederlandse bedrijfsleven

Fragmentatie leidt tot stagnatie

Sjoerd Hardeman, senior-econoom bij Rabo Research: “We zien dat bedrijven die meer investeren dan het jaar daarvoor verder zijn in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie, welke we meten op zeven dimensies van toekomstbestendig ondernemen. Deze bedrijven hebben zich het afgelopen jaar ook verder ontwikkeld. We zien echter groeiende verschillen tussen bedrijven en sectoren in het aandeel bedrijven dat meer is gaan investeren. Bij grote bedrijven en sectoren waar de verduurzamingsopgave het grootste is er een versnelling.” Aan het onderzoek deden grote en kleine bedrijven mee uit alle sectoren.

Hoe krijgen we iedereen mee?

Een grote groep bedrijven komt nog te weinig in beweging. Niet ieder bedrijf voelt de urgentie om concreet invulling te geven aan de versnelling van de transitie naar een nieuwe economie. De weg naar de nieuwe economie is gebaat bij overheidsbeleid dat erop gericht is om alle ondernemingen, ongeacht hun omvang of sector, mee te laten doen.

Hardeman: “Ondernemers zullen zelf aan de bak moeten, maar de overheid kan hen hier wel bij helpen. Een koersvaste overheid, een gelijk internationaal speelveld en toewijding door de productieketens heen kunnen ondernemers helpen om de juiste keuzes te maken. Zo kunnen overheid en bedrijfsleven samen bouwen aan de brede welvaart in Nederland.”

Onderzoek MVO Nederland onderschrijft de stagnatie

16,5 procent van de Nederlandse economie is toekomstbestendig. Dat blijkt uit de Nieuwe Economie Index 2023 (NEx), het cijfer dat MVO Nederland jaarlijks toekent aan de duurzaamheid van de Nederlandse economie. De index stijgt daarmee 1,1 procentpunt ten opzichte van 2022, wat de kleinste jaarlijkse stijging is sinds de lancering van de eerste NEx in 2020. “De verduurzaming van onze economie gaat weliswaar vooruit, maar het tempo waarop dat gebeurt neemt af” aldus de directeur-bestuurder van MVO Nederland.