In de 2023-editie van het jaarlijkse Berenschot Strategie Trendsonderzoek blijkt dat duurzaamheid van steeds groter strategisch belang is. Bij 24% van de bedrijven staat duurzaamheid op de strategische agenda in de boardroom (2022: 18%). Uit het onderzoek blijkt ook dat een ruime meerderheid van de bedrijven nog niet volledig voorbereid is op de komende verplichting voor duurzaamheidsverslaggeving (CSRD). Berenschot brengt het onderzoek sinds 2007 uit, het is één van de langst lopende onderzoeken in Nederland op het vlak van strategie. 

Duurzaamheid van steeds groter strategisch belang

Duurzaamheid is doorgedrongen tot de kern van het strategieproces. De strategische impact van het thema duurzaamheid neemt namelijk toe, en organisaties geven hieraan steeds meer invulling. Ook dit jaar zien we dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen weer worden besproken in de boardroom. Duurzaamheid heeft op de strategische agenda een flinke sprong gemaakt dit jaar van 18% in 2022 naar 24%.

 

Duurzaamheid gaat over risico’s, kansen, veranderende klantvraag en eisen van diverse stakeholders. Meer dan de helft van de organisaties geeft invulling aan  duurzaamheid via een duurzaamheidsstrategie. Op basis van inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van stakeholders brengen ze mogelijkheden in kaart. Vervolgens worden ambitie en doelstellingen bepaald. Een kwart van de organisaties geeft aan concrete targets te hebben opgesteld.

 

Veel organisaties zijn onvoldoende voorbereid op CSRD-wetgeving

Vanaf 2024 worden bedrijven in het kader van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) stapsgewijs verplicht om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Van de organisaties die moeten voldoen aan deze aankomende wetgeving, blijkt een ruime meerderheid nog niet volledig voorbereid te zijn. Met name organisaties met een jaarlijkse omzet tot €500 miljoen zijn óf nog onbekend met de CSRD-wetgeving óf pas in de beginfase van de uitwerking hiervan.
De CSRD staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer kwaliteit en transparantie van duurzaamheidsrapportages.

Over het Berenschot strategie trendsonderzoek

Het jaarlijks terugkerend Strategie Trendsonderzoek is in het voorjaar van 2023 gehouden, uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot. In totaal hebben dit jaar circa 500 respondenten deelgenomen aan het Strategie Trendsonderzoek. In het onderzoek wordt deelnemers onder meer gevraagd naar welke (strategische) onderwerpen bij hen spelen, hoe zij zich positioneren, en hoe zij de eigen strategie doorvertalen en invullen in de organisatie. Deelnemers zijn afkomstig uit de top van het Nederlands bedrijfsleven en uit semipublieke, onderwijs- en zorgorganisaties. De steekproef bestond hoofdzakelijk uit professionals in general-managementposities, uiteenlopend van dga’s (10%), bestuurders (46%) en toezichthouders (1%) tot (top)managers (26%) en hun adviseurs (11%) van grote, middelgrote en kleine organisaties in Nederland. De organisaties van de deelnemers vertegenwoordigen circa 734.000 werknemers oftewel ongeveer 11% van het totaal aantal banen in ons land.