De zonnesector heeft zich aangesloten bij het proces voor de ontwikkeling van een internationaal MVO-convenant voor de sector hernieuwbare energie. Holland Solar en Vereniging Eigen Huis zijn nu officiële deelnemers. Voorheen bestond het initiatief vooral uit organisaties die actief zijn in de windenergiesector.

Holland Solar

De Nederlandse branchevereniging Holland Solar vertegenwoordigt ruim 200 leden in de Nederlandse zonne-energiesector. Naar aanleiding van berichten in de media over mogelijke dwangarbeid van Oeigoerse arbeiders bij de productie van onderdelen voor zonnepanelen, benaderde de vereniging de Sociaal-Economische Raad (SER). Doel was om te onderzoeken hoe deelname aan een internationaal MVO-convenant zou kunnen bijdragen aan het identificeren en aanpakken van (potentiële) negatieve risico’s en impact in de toeleveringsketens van bedrijven die actief zijn in deze sector.

Vereniging Eigen Huis

De consumentenorganisatie van Nederlandse huizenbezitters, Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft zich ook aangesloten bij het proces. De organisatie houdt zich onder meer bezig met de collectieve inkoop van zonnepanelen voor haar leden en wil door deelname bijdragen aan het verbeteren van de keten. De komende periode zal de verdere invulling van de rol van VEH binnen het beoogde convenant worden verkend.

Over het convenant

Sinds 2019 vinden er onderhandelingen plaats tussen diverse organisaties om te komen tot een internationaal MVO-convenant voor de sector hernieuwbare energie. Door middel van het beoogde convenant committeren bedrijven zich aan het implementeren van de ‘OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen’ en de ‘UN Guiding Principles inzake mensenrechten en bedrijfsleven’ in hun activiteiten en toeleveringsketens. De andere deelnemers aan het convenant stimuleren, ondersteunen en controleren de bedrijven.

Gezamenlijk zullen alle deelnemers de risico’s en effecten voor mens en milieu in de activiteiten en toeleveringsketens van de sector hernieuwbare energie onderzoeken, identificeren en aanpakken. De samenwerking is erop gericht gedeelde oplossingen te bieden voor problemen die bedrijven niet individueel kunnen oplossen. Om hun invloed te vergroten, zullen de partijen potentiële deelnemers benaderen om zich bij het proces aan te sluiten, en zullen ze actief samenwerken met internationale initiatieven met vergelijkbare doelen. Het is de ambitie om het akkoord af te stemmen op de huidige en toekomstige verplichte nationale en Europese due diligence-wetgeving.