De 6:

* De heer Arnold Abbema, die zich als vrijwilliger al jaren inzet voor een duurzame samenleving. Hij is oprichter en/of initiator van organisaties die zich o.a. bezighouden met adviezen over afval in ontwikkelingslanden, het gebruik van duurzame energie, de uitbreiding van rietkragen in de plassen van Reeuwijk en van de wereld- en de kringloopwinkel daar. Daarnaast is de heer Abbema nauw betrokken bij landelijke organisaties als Max Havelaar, Oikocredit en Milieudefensie.

* De heer Maurits Groen, heeft een indrukwekkende staat van dienst met zijn inzet op (inter)nationaal niveau voor het milieu en het klimaat de afgelopen 30 jaar. Hij is (mede)auteur van tal van boeken en haalde tot twee maal toe Al Gore naar Nederland. Hij wist de klimaatconferentie van Kopenhagen in Nederland extra onder de aandacht te brengen. Het WK voetbal in Zuid-Afrika wist hij klimaat neutraal te maken met LED verlichting.

* De heer Siem Haffmans, die al jaren duurzame producten op innovatieve wijze tot een commercieel succes maakt. Zo heeft hij voor een vrachtwagenfabrikant alle zijdeurpanelen vervangen door natuurlijke vezels. Hij heeft bij een grootwinkelbedrijf plastic zakjes van gerecycled materiaal geïntroduceerd, evenals een hergebruiksysteem van tasjes bij diverse supermarktketens. Met zijn tassenlijn uit afvaltasjes die opnieuw omgesmolten worden, houdt hij 250 allerarmsten in India in leven en hij bespaart bovendien afval.

* Mevrouw Nancy Kamp-Roelands maakt zich al ruim twintig jaar sterk voor duurzaamheid en transparantie over niet-financiële prestaties in het accountantsberoep. Zij is de kartrekker geweest om niet-financiële informatie (zoals milieu/sociale informatie) ook in te bedden in de accountantsmethoden en zij heeft samen met anderen de richtlijnen geschreven, die nu de wereldwijde basis vormen voor verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de accountantsbranche.

* Mevrouw Anne Walraven heeft met haar 24 jaar al een grote bijdrage geleverd aan de strijd tegen klimaatverandering: binnen de Verenigde Naties, het bedrijfsleven, de wetenschap, het studentenleven en maatschappelijke organisaties. Zij is bedenkster en oprichtster van het programma “bigmamma – taking care.”, een internationaal, interactief en innovatief online platform voor en door jongeren, die bezig zijn met duurzaamheid, klimaat en milieu.

* De heer Herman Wijffels , de groene econoom, is landelijk toonaangevend geweest om duurzaamheid een plaats te geven in het Nederlands bedrijfsleven, aldus de jury. Als voorzitter van de Sociaal Economische Raad en daarna van de Wereldbank heeft hij de economische en sociale componenten van duurzaamheid ingebracht. Tijdens zijn voorzitterschap van Natuurmonumenten heeft de groene component van duurzaamheid geholpen bij het ontwikkelen van een bredere visie. Bij de vorming van het vierde kabinet Balkenende heeft hij bijgedragen aan een regeringsverklaring, waarin duurzaamheid de kern vormde. Omdat de heer Wijffels op 7 september 2010 verhinderd is, heeft demissionair minister Tineke Huizinga hem de versierselen op 6 september opgespeld.