Er zijn 6 Nederlandse ondernemingen opgenomen in ‘The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index 2014’. De index vertegenwoordigt 187 wereldwijde beursgenoteerde ondernemingen die blijk geven van een superieure benadering van het tegengaan van klimaatverandering. Het betreft Heineken, ING, KPN, Philips, BAM en Unilever.

Klimaat prestaties leiders van ‘The A List’ index zijn actief in het investeren om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hun collectief totale (absolute) uitstoot daalde met 33 miljoen ton in het afgelopen verslagjaar, terwijl ze ook indrukwekkende financiële resultaten weten te realiseren. Op deze manier illustreren deze leiders dat een koolstofarme toekomst niet een lagere winst betekent.

Download het rapport (engels, pdf)

Lees hier het persbericht (engels)