Vandaag maken The Seaweed Company en Oceans of Energy bekend offshore seaweed & solar farms te hebben geïnstalleerd op de North Sea Farmers Test Site, 12 km uit de kust van Scheveningen. De offshore seaweed & solar farms maken gebruik van dezelfde ruimte op zee om zowel zeewier te kweken als zonne-energie op te wekken, en hebben daarmee een voorbeeldfunctie hoe in de toekomst omgegaan kan worden met de ruimte tussen de offshore windmolens voor de Nederlandse kust. 
“Na een jaar lang met veel succes op de Noordzee te opereren met het eerste offshore solar systeem, vind ik het heel bijzonder dat we er nu in geslaagd zijn zowel het opwekken van schone energie als het produceren van voedsel te combineren op zee, want dit zijn twee belangrijke levensbehoeften,” benoemt Allard van Hoeken, CEO en oprichter van Oceans of Energy. Joost Wouters, SeaEO en mede-oprichter van The Seaweed Company vervolgt: “Ik ben trots dat we met dit project aantonen de ruimte tussen de windmolens op zee maximaal te kunnen benutten voor de cultivatie van waardevol zeewier.” 

De offshore seaweed & solar farms zijn onderdeel van het Europese H2020United project dat tot doel heeft duurzaam meervoudig ruimtegebruik binnen de Europese Unie te stimuleren.

The Seaweed Company voor het eerst actief in Nederlandse wateren

Zeewier kent vele waardevolle voedingstoepassingen voor mensen, dieren en planten, maar ook als basis voor materialen, bio-plastics en energie. Om die toepassingen mogelijk te maken heeft The Seaweed Company verschillende zeewier farms in het buitenland. Voor Nederland ligt de toekomst van grootschalige zeewierteelt binnen windparken, en dit is de eerste keer dat zeewier in deze omvang wordt gekweekt op de Nederlandse Noordzee. Voor deze offshore cultivatie is samen met een aantal Nederlandse partners (Boeg NauticCIV Den Oever en North Sea Farmers) de Cultivator ontwikkeld, een zeewaardig teeltsysteem dat jaarlijks naar verwachting 15.000 kg zeewier produceert en 1,8 ton CO2 opneemt.

Zonnepanelen van Oceans of Energy nu op twee locaties in de Noordzee

Het eerste offshore zonnefarm-systeem ter wereld werd een jaar geleden succesvol geïnstalleerd door Oceans of Energy op de Noordzee voor de Nederlandse kust. Op die plek heeft het systeem een jaar lang schone energie opgewekt, het zeeklimaat en golven tot 4 meter doorstaan en winterstormen Ciara en Dennis overleefd. De verwachting is dat op deze tweede, verder uit de kust gelegen Noordzee-locatie het systeem golven van 13 meter zal moeten trotseren. Indien dit lukt, houdt dit in dat het systeem klaar is voor realisatie van gecombineerde offshore zon en wind-projecten met 100 tot 5.000 MW offshore zon per project. Nederland kan de helft van de totale energiebehoefte opwekken met gebruik van slechts 5% van de Nederlandse Noordzee. Dit kan in de ruimte tussen de windmolens gebeuren, samen met andere gebruikers.