Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft afgelopen maandag met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatwerkafspraken met de industrie. Naast de twintig grootste industriële uitstoters in Nederland zoals Tata Steel en kunstmestfabrikant Yara, wil de regering ook met zuivelbedrijf FrieslandCampina, suiker- en frietproducent Cosun en Alco Cleaners & Coatings afspraken maken over groene overheidssubsidies.

Met elf bedrijven zijn nu overeenkomsten getekend. Met zoutwinningsbedrijf Nobian tekende Adriaansens in november ook een ‘intentieverklaring’.

“Naast het generieke instrumentarium om te verduurzamen is in het Coalitieakkoord de maatwerkaanpak verduurzaming industrie aangekondigd. De maatwerkaanpak is de aanpak om de grootste industriële uitstoters die ambitieuze plannen hebben te faciliteren bij hun verduurzamingsopgave. De verduurzaming van deze bedrijven vraagt om grote en vaak complexe investeringen, waarbij bedrijven tegen meerdere knelpunten aanlopen. De maatwerkaanpak is bedoeld om te helpen om de coördinatieproblemen waar ambitieuze bedrijven tegenaan lopen aan te pakken. Met de maatwerkaanpak wordt ook ingezet op het verminderen van onzekerheden, zodat ambitieuze bedrijven de investeringsbeslissingen in Nederland sneller durven en kunnen nemen. De maatwerkaanpak is daarmee een belangrijk instrument om de klimaatdoelstellingen voor de industrie van 2030 te behalen én om sneller extra CO2 te reduceren in Nederland. Met de maatwerkaanpak zet ik mij namelijk in om extra CO2-reductie te realiseren, boven op wat bedrijven volgens de nationale CO2-heffing industrie moeten reduceren om geen CO2-heffing te betalen (hierna: additionele CO2-reductie). Het is dus bedoeld voor de bedrijven die een stapje extra willen zetten. Ook wordt met de maatwerkaanpak, naast CO2-reductie, ingezet op de verbetering van de leefomgeving, waarbij in het bijzonder aandacht is voor stikstofreductie.”

In totaal moeten de vijftien grootste industriële uitstoters hun uitstoot met 16 Mton verminderen in 2030 (ten opzichte van 2021: deze bedrijven stootten toen nog circa 35 Mton uit en dit moet verminderd worden tot 19 Mton). Deze 16 Mton CO2-reductie bestaat uit enerzijds de CO2-reductie die deze bedrijven moeten realiseren om de nationale CO2-heffing industrie niet te hoeven betalen en anderzijds uit de extra additionele CO2-reductieopgave van 3,5 Mton die bij de maatwerkbedrijven is gelegd.