Al 65 jaar maakt het Zaanse bedrijf Exter smaakstoffen. Dat gebeurt op basis van puur plantaardige grondstoffen. Exter verkoopt haar producten in 60 landen over de hele wereld .

Een idee voor de toekomst van het bedrijf is gebaseerd op de visie van de Duitser Michael Braungarten en de Amerikaan Willliam McDonough : de Cradle to Cradle filosofie

Cradle to cradle

De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het product. Het product wordt hier gezien als keten van ontstaan (winning van grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen zoals waspoeder en benzine) en afdanking (hergebruik en stort). Het ‘minder slecht maken’ van het product bestaat dus uit het kiezen van schonere grondstoffen, het zuiniger maken van het product in gebruik, en het optimaliseren van de recycling. Dit kan gezien worden als een optimale weg van wieg tot graf.

De centrale gedachte bij cradle to cradle (wieg tot wieg), is dat alle gebruikte materialen na hun ‘leven’ in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort worden.

Die filosofie indachtig wordt nu gewerkt met reststromen uit de levensmiddelen industrie, die in de processen van Exter tot meerwaarde worden gebracht als smaakstof.