Yokogawa maakt bekend dat het een investerings- en partnerschapsovereenkomst heeft getekend met Bloom Biorenewables SA (Bloom), een Zwitsers startend bedrijf dat zich richt op het gebruik van biomassa, met als doel het ontwikkelen van kansen op het gebied van de bio-economie. De twee bedrijven zullen samenwerken aan de commercialisering van een baanbrekende technologie van Bloom die de extractie van lignine* uit plantaardig materiaal maximaliseert ter vervanging van de petrochemie in een reeks chemische producten.

Yokogawa en Bloom ondernemen beide initiatieven ter bevordering van de bio-economie, waarbij gebruik wordt gemaakt van biomassa en biotechnologie om mondiale problemen op te lossen, zoals de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering, en om duurzame groei op lange termijn mogelijk te maken. De overeenkomst brengt de technologie voor de ligninewinning van Bloom samen met de geavanceerde technologieën, kennis en ervaring van Yokogawa op het gebied van de automatisering van industriële productieprocessen, en met het wereldwijde verkoopnetwerk van het bedrijf.

Bloom werd in januari 2019 opgericht als een spin-off van EPFL, het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Lausanne. Met de missie om van biomassa een echt alternatief voor aardolie te maken, richt de startup zich in eerste instantie op de commercialisering van hun nieuwe, veel efficiëntere methode om lignine, vooral monolignol, te winnen uit biomassamateriaal zoals hout. Het onmiddellijke doel is om de technologie te demonstreren in een test-installatie.

De CEO van Bloom, Dr. Remy Buser, merkte op: “Deze nieuwe samenwerking zal helpen om de interactie met grote industriële groepen te versterken, de internationalisering te stimuleren en uiteindelijk de markttoegang te versnellen, wat allemaal essentiële factoren zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en een aanzienlijke impact te hebben”.

Tsuyoshi Abe, een Yokogawa Senior Vice President en hoofd van het Marketing Headquarters, voegde hieraan toe: “Yokogawa wil met zijn kernactiviteiten bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN, en de bio-economie is daarbij een belangrijke focus voor de lange termijn. Lignine heeft een enorm lange termijn potentie als vervanger van aardolie, en we hebben hoge verwachtingen dat we samen kunnen bijdragen aan een verhoogd gebruik van biomassa door de uitstekende technologie van Bloom en de decennialange ervaring van Yokogawa in de industrie te integreren“.

* Lignine komt in grote hoeveelheden voor in bomen en andere biomassa als een van de belangrijkste structurele componenten die zich samen met cellulose en hemicellulosen bindt tot plantaardige celwandstructuren. Het is samengesteld uit monolignol, wat een soort fenol is. Fenolen worden momenteel voornamelijk gesynthetiseerd uit aardolie en gebruikt als een belangrijke grondstof voor vele chemicaliën, farmaceutische en functionele chemicaliën zoals inkten en geuren. Voor petrochemische vervanging is de ontbinding van lignine in monolignol een noodzakelijke stap. Door de diverse en gecompliceerde moleculaire structuur van lignine is dit echter moeilijk te bereiken op commerciële schaal.