Shell en PreZero hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een innovatieve chemische oplossing voor kunststofrecycling. Momenteel zijn niet alle kunststofstromen geschikt voor mechanische recycling, waardoor er een aanzienlijk gat valt in de circulariteit van de grondstof. Beide bedrijven hebben afgesproken om hun expertise in te brengen om deze recyclingkloof te overbruggen door middel van concrete projecten.

PreZero zal haar ervaring in het inzamelen, sorteren en voorbewerken van grondstoffen gebruiken om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor het selecteren en omzetten van kunststofafval in een product geschikt voor chemische recycling. Shell zal technologieën in de hele waardeketen ontwikkelen, opschalen en inzetten om tot een proces te komen om dit kunststofproduct om te zetten in chemicaliën voor de productie van nieuwe kunststoffen.

In Nederland wordt momenteel gewerkt aan het eerste gezamenlijke initiatief dat uit deze samenwerking voortkomt.

“Veel Europese landen verhogen hun recyclingdoelstellingen voor plastic aanzienlijk”, zegt Sven Nuener, CSO PreZero International. “Dit betekent dat we niet alleen de capaciteit van onze recyclingfaciliteiten moeten verhogen, maar dat we ook meerdere soorten kunststofafval moeten kunnen verwerken. Ons nieuwe project zorgt voor bredere mogelijkheden voor recycling omdat we werken met materiaal dat anders als afval zou worden verbrand.”

“Goede afvalsortering en voorbewerking is essentieel om chemische recycling tot een succes te maken. Ik ben daarom erg blij dat Shell de samenwerking met PreZero verder vorm gaat geven”, zegt Marco Richrath, Senior Vice President Chemicals and Products Europe van Shell. “Ons gezamenlijke doel is om een economisch levensvatbare waardeketen te ontwikkelen voor kunststofafval dat niet geschikt is voor mechanische recycling. Dat doen we door het terug te brengen in kunststofverpakkingen van virgin kwaliteit en andere producten die anders zouden worden gemaakt van grondstoffen op fossiele basis. Zo dragen we bij aan de circulaire economie. Met deze samenwerkingsovereenkomst brengen we partijen in de waardeketen samen en boeken we goede vooruitgang op weg naar een duurzaam morgen.”

Naast deze projecten zullen Shell en PreZero ook andere zakelijke samenwerkingsverbanden verkennen op het gebied van koolstofarme brandstoffen en duurzame energieopwekking.