Voor de vestiging aan de Neude te Utrecht is Yoghurt Barn een pilot gestart met Seenons om hun restafval te reduceren. Seenons maakt het mogelijk om – op de meest milieuvriendelijke manier – de kleinste stromen op te kunnen halen bij MKB bedrijven en aan te bieden bij circulaire verwerkers. Door scheiding van koffiedrab, etensresten, karton en drankverpakkingen heeft Yoghurt Barn nog maar 18% restafval versus 0-meting voor de pilot start. Daarmee lopen ze ruim voor op de ambitie van Nederland om 50% circulair te zijn in 2030. 

Yoghurt Barn is geheel klimaat positief en zoeken allerhande manieren om hun uitstoot te reduceren en zo min mogelijk te hoeven compenseren. Dat is de reden waarom Yoghurt Barn een aantal pilots is gestart om ook op het onderdeel afvalscheiding vooruitstrevend te kunnen zijn met als doel geheel restafval vrij te worden.

Wij lieten voorheen zo’n 2.000 liter restafval per week in containers ophalen door de gemeente. Dat is nu teruggebracht naar een schamele 360 liter. Een besparing van ruim 80%!” aldus Wouter – mede-oprichter en eigenaar van Yoghurt Barn. Per week haalde de gemeente Utrecht op de locatie aan de Neude drie keer een 660 liter rolcontainer met restafval op. Dat is dus bijna 2.000 liter aan prima bruikbaar materiaal wat voorheen werd verbrand.

Nu wordt er slechts een keer per week een rolcontainer van 360 liter opgehaald. De andere reststromen worden nu ingezet voor de productie van nieuwe zeep en schoonmaakmiddelen en de biogasproductie.

Voor de Yoghurt Barn vestiging aan de Neude te Utrecht is daarom een pilot gestart met Seenons. Seenons is in staat om middels – zogenaamde – fijnmazige logistiek de kleinste stromen op te kunnen halen bij MKB bedrijven. En dan op zo’n manier dat de meest milieuvriendelijke optie als eerste wordt gekozen, zodat ook hier de impact minimaal is. In het geval van de situatie in Utrecht wordt het restafval en glas door de gemeente ingezameld, de overige stromen worden nu via Seenons ingezameld. Seenons heeft de fijnmazige inzameling gefaciliteerd in een samenwerking met GroenCollect, CityHub, Suez en Renewi. Op die manier kunnen alle stromen op tijd en naar wens van de klant worden ingezameld. De stromen die gescheiden worden ingezameld zijn Koffiedrab, Swill (etensresten), Drankverpakkingen en Papier/Karton en nog een klein deel restafval.

Fijnmazige inzameling betekent gebruik maken van bakfietsen, elektrische wagentjes en busjes in combinatie met de grotere logistieke vormen als vrachtwagens en kraak-/perswagens. Een bijkomend voordeel hiervan is dat een veel hoger service niveau kan worden behaald. “Ik kan nu op dagelijkse basis onze reststromen op laten halen. Daardoor hebben we veel minder overlast” aldus Maartje Pols – Barn Manager van Yoghurt Barn Neude. Via de webapp kan een ophaalmoment worden gekozen en besteld. Verder kan de status van de inzameling worden gevolgd. Zo weet de ondernemer niet alleen wanneer de reststroom wordt gehaald, maar ook wanneer er iets niet in orde is.

Yoghurt Barn heeft een reeks afvaldienstverleners en andere innovators op het gebied van afvalinzameling benaderd om hen te helpen bij reductie van het restafval. In overleg met het Yoghurt Barn team en Seenons is besloten welke stromen er het beste uit het restafval konden worden gehaald. Hierin is rekening gehouden met de inzameling opties, de hergebruik opties en – niet geheel onbelangrijk – de inrichting van de werkruimten van Yoghurt Barn Neude.

De locatie aan het Neude is typisch voor horeca in stadscentra en kent dus de bekende problemen op het gebied van beperkte ruimte, ongedierte en de noodzaak voor minimale verkeersdruk. De ruimte achter de counter heeft drie nieuwe inzamelpunten gekregen. Dit zijn in het geval van Yoghurt Barn Neude een koffie emmer onder de bar naast het koffieapparaat, een PMD emmer onder de bar naast ‘smeerplank’, een PMD container in de keuken en een specifieke hoek voor het bundelen van karton. De stromen glas en restafval blijven via de gemeente inzameling lopen.

Met gebruik van de Seenons webapp kunnen medewerkers van de winkel de op te halen stromen bestellen, welke vervolgens door een van de Seenons partners zijn opgehaald op een zo efficiënt mogelijke manier.