Ÿnsect, gecertificeerd B Corp en wereldwijd toonaangevend producent van hoogwaardige ingrediënten op basis van insecten, kondigt de introductie aan van ŸNFABRE, het eerste industriële genetische selectieprogramma voor grootschalige insectenkwekers. Het programma brengt meerdere expertises en innovaties samen voor de ontwikkeling van technieken voor de bepaling van het fenotype (biologische eigenschappen) en genotype (identificeren van variaties in het genoom), wiskundige modellen en industriële processen. ŸNFABRE heeft als doel om veredeling- en vermeerderingsfaciliteiten op te zetten voor het kweken van sterke en robuuste insectenlijnen en zal ons helpen om meer inzicht te krijgen in de biologie van insecten.

Een baanbrekend programma op basis van gecombineerde expertise

Het programma ŸNFABRE bevindt zich op het snijvlak van R&D en industrie en is het resultaat van een samenwerking tussen een combinatie van bedrijven die toonaangevend zijn in hun vakgebied, en een nationaal toonaangevend laboratorium. Naast het leiderschap van Ÿnsect op het gebied van de kweek en verwerking van insecten, deelt CEA-GENOSCOPE haar expertise met betrekking tot de sequentie en genetica van meelwormen, en APREX SOLUTIONS de kennis die de onderneming heeft verworven in de nertsenfokkerij door de ontwikkeling van digitale instrumenten voor het analyseren van beelden en video’s aangestuurd door kunstmatige intelligentie. THERMO FISHER SCIENTIFIC biedt ondersteuning op het gebied van sequencing en snelle genotypering.

Het programma heeft een financiering ontvangen van € 4,34 miljoen in het kader van de oproep tot het indienen van “Structureringsprojecten voor het concurrentievermogen” vanuit het PIA (Programma d’Investissements d’Avenir), dat namens de overheid is opgezet door BPI. Het is ontwikkeld met behulp van de vakbond voor kwekers (SYSAAF) en heeft twee keurmerken: van concurrentiepool Vitagora en van het Strategisch Comité voor de landbouw- en voedingsmiddelensectorl. Dit wereldwijd unieke programma versterkt aanwezige synergieën voor de acceptatie en verspreiding van nieuwe doorbraken in de insectenbranche onder wetenschappers, beleidsmakers en in de maatschappij in het algemeen.

ŸNFABRE is een verdere ontwikkeling van verschillende genetica-projecten die reeds door Ÿnsect werden uitgevoerd:

  • Ÿnsect heeft door middel van selectie een buffalo-meelwormstam ontwikkelt die 25% sneller kan groeien dan de originele stam.
  • De samenstelling van het genoom vormde aanleiding voor de publicatie ‘Chromosome-scale assembly of the yellow mealworm genome – A high-quality reference genome for Tenebrio molitor breeding and sustainable production’[2].

“Het genoom dat op deze wijze door het CEA werd verkregen, in samenwerking met Ÿnsect en met behulp van geavanceerde technieken, is van een uitzonderlijke kwaliteit, met DNA-sequenties die bijna even lang zijn als de chromosomen zelf. Het is een belangrijke stap binnen de sector, die ons zal helpen om te starten met volkomen nieuwe onderzoeken naar de relatie tussen genen. We staan aan het begin van een nieuwe keverwetenschap en zullen de komende maanden en jaren zeker nieuwe eigenschappen van ons insect ontdekken, met name op het gebied van gezondheid’, vertelt Thomas Lefebvre, VP R&D BioTech Innovations Director bij Ÿnsect.

“Het YNFABRE-project versterkt onze kennis over de genetica van insecten, en met name die van de meelworm, een alternatieve en duurzame bron van eiwitten voor voedingsdoeleinden. Het draagt bij aan de uitmuntende Franse insectenkweeksector, waarbinnen Ÿnsect een voortrekkersrol vervult. We zijn heel blij om deze aanzienlijke bijdrage vanuit het PIA te kunnen verstrekken”, benadrukken Ariane Voyatzakis, Hoofd Landbouw- en Levensmiddelensector, en Michel Daigney, Hoofd Chemie-Milieu, van het directoraat Innovatie van Bpifrance.

Een duurzame en gestructureerde visie van Franse bodem voor de insectenkwekerij

ŸNFABRE is ontwikkeld om concrete antwoorden te helpen bieden op uitdagingen op het vlak van voedselveiligheid en om de druk op het milieu te verlichten in overeenstemming met de Franse, Europese en internationale programma’s voor een duurzame economie (EU Green Deal, FOOD 2030, COP21, FAO SDGs).

“De erkenning en financiering van dit project zijn ongekend en onderstrepen het strategische belang van genetica in de ontwikkeling van Ÿnsect. Met ŸNFABRE hebben we een doorbraak bereikt en maken we de weg vrij om nieuwe geavanceerde technologieën te ontwikkelen en onze wetenschappelijke kennis over insecten uit te breiden. ŸNFABRE is ook een belangrijk en structurerend programma dat het vermogen heeft om het marktleiderschap van Frankrijk en van Ÿnsect in de insectenkweeksector te versterken, zelfs in de context van een wereldwijde concurrentiestrijd die steeds heviger wordt”, vertelt Antoine Hubert, Algemeen Directeur van Ÿnsect.

Deze nieuwe stap, aangestuurd door Ÿnsect, past in de strategie voor de ontwikkeling van eiwitten voor de toekomst. Frankrijk is tegelijkertijd pionier én economisch en technologisch marktleider in de wereldwijde insectenkweeksector, met Ÿnsect als voortrekker. Het programma heeft tot doel om prioriteit te geven aan en het eigendom veilig te stellen van de beste insectenlijnen voor hoogwaardige eiwitten voor voedingsdoeleinden, en deze tot een strategisch concurrentievoordeel te maken.

Een ecosysteem met sterke industriële en economische prestaties

Na een grensverleggende onderzoeksfase zal de eerste selectie- en vermeerderingsfaciliteit van ŸNFABRE in Frankrijk worden opgezet en tegen 2026 in gebruik worden genomen. Elke ŸNFABRE-faciliteit heeft de capaciteit om 5 ŸNSTARS (verticale Ÿnsect-productieboerderijen) van kweekdieren te voorzien en maakt het mogelijk om in het eerste jaar hun productie met tot 15% te verhogen en tegelijkertijd de resistentie tegen ziekten te verbeteren.

Al vanaf de ontwerpfase is het project goed voor 10 extra arbeidsplaatsen, alleen al om een goed verloop van het programma te waarborgen. In normale omstandigheden zal elke ŸNFABRE voor bijna 40 nieuwe banen zorgen. De productiviteitsstijging van de kwekerijen die door ŸNFABRE worden bevoorraad levert eveneens 50 extra directe arbeidsplaatsen per kwekerij op over een samenwerkingsperiode van 10 jaar. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen wordt geschat op 150.

Een programma dat bovenal is gebaseerd op onderbouwde selectie

Gerichte genoomselectie op basis van verschillende vastgestelde biologische eigenschappen (fenotypering) en het in kaart brengen van het genoom (genotypering) vormt de kern van het ŸNFABRE-programma, Het betekent een grote ontwikkeling ten opzichte van traditionele selectieprogramma’s die weinig geschikt zijn voor de insectenkweek: massaselectie met als doel om de grootste exemplaren te vermeerderen, wat heeft geleid tot een daling van het overlevingspercentage. Voor deze onderbouwde selectie wordt gekeken naar 4 eigenschappen die relevant zijn voor de insectenkweek: groei, vermenigvuldiging, voederconversie en resistentie tegen ziekten.