Wageningen University & Research (WUR) doet onderzoek naar het realiseren van een circulaire economie, maar wil ook in de eigen bedrijfsvoering het grondstoffengebruik verminderen. Het is de ambitie om het gebruik van grondstoffen binnen WUR vóór 2030 te halveren ten opzichte van 2014.

Hoe gaat WUR dit doen? Door minder producten in te kopen, door producten slimmer te gebruiken, en door producten langer te (her-)gebruiken binnen de WUR of elders. Hierdoor zal het grondstoffengebruik en ook het te verbranden of recyclen afval van WUR verminderen. Om de voortgang van WUR’s circulaire economiebeleid te volgen zal, naast de al bestaande afvalmonitoring, ook het grondstoffengebruik gemonitord worden. Dit staat in het document Circular economy policy, vision & strategy 2019-2030 dat recent door de raad van bestuur van WUR is goedgekeurd. Deze ambitie is in lijn met het circulaire economiebeleid van de Nederlandse overheid en goed nieuws in de landelijke campagneweek van de Circulaire Economie. In deze week (3-7 februari) is er aandacht voor voorbeelden en ideeën van en voor bedrijven, overheden en startende ondernemers om zelf circulair aan de slag te gaan.

Strategieën om de ambitie te realiseren

Verminderen van grondstoffen vraagt om verschillende strategieën. Deze zijn gericht op drie productgroepen, namelijk gebouwen, productgroepen met algemeen nut (voertuigen/mobiliteit, decoratie & meubels, elektrische apparaten, drukwerk, werkplaatsbenodigdheden, kantoormaterialen, schoonmaak & sanitair, voedsel & dranken, werkkleding) en tot slot productgroepen met specifiek belang voor onderwijs en onderzoek (de kerntaak van WUR), namelijk laboratorium benodigdheden, planten & toebehoren, dieren & voedsel, chemicaliën.

Een strategie die vooral van belang is voor producten die al binnen WUR aanwezig zijn, is om producten langer te gebruiken of te hergebruiken voor een nieuwe toepassing. Denk aan langer gebruik van meubels, hergebruik van deuren en toiletpotten uit afgebroken gebouwen. Langer gebruik is ook mogelijk bij nieuwe producten, maar WUR wil de cirkel voor nieuwe producten echt sluiten. Daarom moeten nieuwe producten uit evenveel gebruikte productonderdelen en gerecyclede materialen met dezelfde kwaliteit worden gemaakt als na afdanking worden teruggewonnen en opnieuw worden toegepast.

Voor nieuw in te kopen producten zijn ook andere circulariteitsstrategieën beschikbaar, zoals het delen van producten (denk aan auto’s of smartphones) voor werk en privégebruik, multifunctionele producten (denk aan de al in gebruik zijnde print-scan-kopieer-fax apparaten), of door af te zien van producten (zoals Bring your own device in plaats van vaste computers in practicaruimten).

Nieuwe afspraken met leveranciers en verwerkers

De circulariteitsstrategieën gelden als uitgangspunt voor nieuwe contracten met leveranciers. WUR zal de huidige afvalcontracten vervangen door ‘grondstoffencontracten’. Opdrachtnemers zullen, als experts op het gebied van circulariteit in de markten waar zij actief zijn, WUR helpen zoeken naar het oplossingen om het circulaire economiebeleid concreet in te vullen. Bijvoorbeeld door te zoeken naar nieuwe gebruikers voor afgedankte producten en hun onderdelen, circulaire alternatieven te bieden voor hun producten en diensten, laag- door hoogwaardige recycling te vervangen en veranderende hoeveelheden en samenstelling van te verbranden of recyclen afval kunnen accommoderen. Samenwerken in coalities is dan ook een belangrijk element van de WUR-visie op circulariteit.

Kringloop van papierproducten bij WUR gesloten

Een concrete stap in het circulair maken van de bedrijfsvoering is de samenwerkingsovereenkomst die het Facilitair Bedrijf van WUR op 9 januari jl. heeft getekend met drie organisaties over het volledig recyclen van papier binnen WUR op lokale en duurzame wijze. De gebruikte papieren bekers en handdoekjes worden samen met oud kantoorpapier door Veolia Paper & Plastics Recycling B.V. ingezameld en vervoerd naar de fabriek van WEPA Nederland B.V. Daar worden de papiervezels opnieuw ingezet als grondstof voor handdoek- en toiletpapier. Via leverancier Asito komen die papierproducten uiteindelijk weer bij WUR terug. Door het sluiten van de kringloop van oud papier bespaart WUR 915.691 liter water en 62.819 KWh energie. Ook stoot WUR hierdoor 66.711 kg minder CO2 uit, wat gelijk staat aan de uitstoot van 25 leaseauto’s per jaar.