Wageningen University & Research (WUR) maakt sinds kort onderdeel uit van een nieuw internationaal platform, Plant2Food, om de ontwikkeling van plant-based foods te versnellen. WUR werkt hierin samen met drie Deense universiteiten en het Food & Bio Cluster Denmark om complexe vraagstukken rondom het ontwikkelen van plantaardige eiwitbronnen op te lossen, zonder patenten te nemen op de resultaten. De Deense Novo Nordisk Foundation steunt het platform de komende vijf jaar financieel met zo’n 27 miljoen euro.

Een groter deel van onze voedselproductie zou zich moeten richten op plantaardige eiwitten, als we de groeiende wereldbevolking willen kunnen blijven voeden met de hoeveelheid landbouwgrond die we daarvoor hebben. Onderzoek naar hoe we bepaalde gewassen in kunnen zetten als vleesvervangers kan bijdragen aan het versnellen van de eiwittransitie. Door de consumenten meer keuze te bieden in lekkere, voedzame en duurzame plantaardige producten, die ook betaalbaar zijn.

Verbinding tussen onderzoek en industrie

Samenwerking in onderzoek en met het bedrijfsleven is hierbij cruciaal. Daarom is het samenwerkingsverband Plant2Food opgericht, bestaande uit Wageningen University & Research, University of Copenhagen, Technical University of Denmark, Aarhus University en Food & Bio Cluster Denmark. In dit laatstgenoemde cluster zijn veel grote en kleine Deense bedrijven en organisaties rondom voedsel verenigd.

Open samenwerking rond eiwittransitieHet platform is gestoeld op open samenwerking, wat betekent dat de kennis die in het platform verkregen wordt, direct voor iedereen beschikbaar is en bedrijven en onderzoekers hier ook mee aan het werk kunnen. Zo kan de eiwittransitie versneld worden en worden samenwerkingen tussen verschillende sectoren in planten- en voedselwetenschappen gestimuleerd.

De Novo Nordisk Foundation, een belangrijke particuliere financier van wetenschappelijk onderzoek in Denemarken, steunt Plant2Food financieel met circa 27 miljoen euro in de komende vijf jaar. De succesvolle samenwerking met deze foundation komt voort uit een bezoek aan Wageningen Campus dat University Fund Wageningen, de Hub voor filantropie, organiseerde.

Over Plant2Food

Plant2Food is een samenwerkingsplatform gebaseerd op patentvrij en open onderzoek waarin universiteiten en bedrijven samenwerken om complexe uitdagingen op te lossen. Alle partners zien af van hun aanspraak op intellectuele eigendomsrechten op de kennis die in het platform wordt gebruikt.

De samenwerkingen richten zich op early stage-onderzoek naar de ontwikkeling van plantaardig voedsel. Dit betekent dat het uitgevoerde onderzoek zich aan de onderkant van de schaal voor technology readiness level (TRL) bevindt, die uitdrukt hoe ‘volwassen’ een specifieke technologie is.