Voor de vierde keer op rij is Wageningen University & Research (WUR) de duurzaamste universiteit ter wereld. Dat blijkt uit de nieuwste GreenMetric ranking van Universitas Indonesia (UI). Deze ranglijst vergelijkt universiteiten op het gebied van duurzaamheid. Rector Magnificus Arthur Mol van WUR nam de prijs voor de eerste plek virtueel in ontvangst. Er staan nog twee Nederlandse universiteiten in de top 10: Rijksuniversiteit Groningen op plaats 7 en Universiteit Leiden op plaats 8.

Universitas Indonesia ranking

Aan de ranking van de Universitas Indonesia, die sinds 2010 bestaat, deden dit jaar 912 universiteiten uit 84 landen mee. Universiteiten vullen jaarlijks een uitgebreide vragenlijst in over hoe hun universiteit omgaat met energie, klimaat, afval, transport, water, biodiversiteit en infrastructuur. Ook duurzaamheid in onderwijs en onderzoek wordt gemeten. Verder kijkt de ranking naar hoeveel budget de universiteit besteedt aan duurzaamheid.

Met een ruime negen voor duurzaamheid (9.150 van de 10.000 punten) lijkt het alsof er weinig is dat nog duurzamer kan bij WUR. Elk jaar scoort Wageningen hoog op de indicatoren voor water en afval en voor duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. Toch blijft er genoeg te verbeteren op duurzaamheidsgebied, met name op de indicatoren voor infrastructuur (bouwen en groen), energie, klimaat en transport. Desondanks is Rector Magnificus Arthur Mol heel blij met het behaalde resultaat: “We zijn natuurlijk heel blij met de eerste plek. Het zou mooi zijn als we een keer van de troon worden gestoten. Dat zou betekenen dat andere universiteiten nog harder werken aan duurzaamheid dan wij. Maar dat is nog niet zo eenvoudig, want duurzaamheid zit echt in de genen van onze medewerkers en studenten!”

Duurzame energie

De eerste plek in deze ranking betekent niet dat WUR op de lauweren kan rusten. Niet voor niets wordt er op dit moment flink gegraven op de campus in Wageningen. Zo wordt er een ringleiding aangelegd zodat meer gebouwen kunnen worden aangesloten op de Warmte-Koudeopslag installatie. Ook worden waar mogelijk de daken met zonnepanelen uitgerust en worden er maatregelen genomen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Naast het opwekken van duurzame energie zijn ook biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit (transport) belangrijke thema’s van WUR’s agenda voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Sustainable Development Goals

De UI GreenMetric is vooral gericht op de ‘groene’ duurzaamheid en daardoor te koppelen aan de Sustainable Development Goals van de UN. In de MVO-agenda zet WUR in op duurzaamheid in de breedste zin. Hierop staan ook veel onderwerpen gericht op de sociale aspecten, zoals vitaliteit, ethisch handelen en ketenverantwoordelijkheid bij inkoop maar ook wat betreft het samenwerken met partners.

Nederlandse universiteiten

Nederlandse universiteiten doen het goed in de duurzaamheidsranglijst. Naast Wageningen University & Research staan ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden in de top 10; respectievelijk op plek zeven en acht. Duurzaamheidscoördinatoren van Nederlandse universiteiten en hogescholen komen geregeld bij elkaar om kennis en ervaring op duurzaamheidsgebied te delen.

Internationaal netwerk

WUR krijgt vanwege de hoge score in de GreenMetric ranking de afgelopen jaren geregeld vragen over duurzaamheid van universiteiten uit andere landen. Ook werd Wageningen dit jaar gevraagd om een presentatie over ons afvalmanagement te verzorgen tijdens een internationale GreenMetric workshop. Die zou dit jaar worden georganiseerd op de universiteit van Zanjan in Iran, maar was vanwege de coronacrisis volledig digitaal. Juist deze switch naar digitaal maakte het voor veel duurzaamheidscoördinatoren in andere landen mogelijk om zonder ver te hoeven reizen wel mee te doen en ervaringen uit te wisselen. Ook organiseerde GreenMetric speciale workshops over de gevolgen van de coronacrisis voor universiteiten en hun duurzaamheidsbeleid.