Van 5-8 juli 2023 zullen onderzoekers en professionals op het gebied van duurzame consumptie en productie uit de hele wereld in Wageningen samenkomen. De Social Science Group (SSG) van Wageningen University & Research (WUR) is dan namelijk gastheer van een grote internationale conferentie met als thema de transformatie van consumptie-productiesystemen richting rechtvaardige en duurzame toekomsten.

De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met SCORAI en ERSCP, twee internationale organisaties die werken op het gebied van duurzame consumptie en productie. De inter- en transdisciplinaire conferentie zal een cruciale gelegenheid bieden om recente vorderingen op het gebied van duurzame consumptie en productie te bespreken. Het zal een platform bieden voor het leggen en versterken van verbanden tussen onderzoek, praktijk en beleid om zo meer inzicht te verkrijgen wat nodig is om transformaties naar duurzame consumptie en productie te kunnen bewerkstelligen. De actieve bijdragen van verschillende SSG leerstoelgroepen aan de conferentie bieden tevens een platform om het innovatieve Social Science onderzoek dat plaatsvindt binnen WUR te delen.

Bijdragenoproep

Op 30 augustus is de oproep voor bijdragen aan de conferentie geopend. Deze zal open blijven tot 28 november 2022. Meer informatie over het indienen van een voorstel is beschikbaar op de website van de conferentie.