Workiva Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf zich heeft aangesloten bij de UN Global Compact CFO Taskforce en zich ertoe verbindt de voortgang te meten bij de implementatie van de CFO-principes voor op geïntegreerde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) afgestemde investeringen en financiën. Workiva is het eerste Software as a Service (SaaS)-bedrijf dat zich voegt bij de CFO Taskforce en gaat samenwerken met collega’s om bedrijven te begeleiden bij het afstemmen van hun duurzaamheidsverplichtingen op geloofwaardige bedrijfsfinancieringsstrategieën om voor impact in de echte wereld te zorgen.

“Bij Workiva streven we naar een betere toekomst door transparante rapportage van financiële en niet-financiële gegevens,” aldus Jill Klindt, CFO van Workiva. “Deelnemen aan de UN Global Compact past perfect bij Workiva en onze jarenlange ervaring met het oplossen van complexe zakelijke problemen voor ‘s werelds grootste organisaties. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mijn internationale collega-CFO’s, inzicht te krijgen in het complexe ESG-ecosysteem en te zorgen voor meer transparantie en verantwoording.”

“De principes voor op SDG afgestemde bedrijfsfinanciën stellen het bredere financiële ecosysteem in staat om financiering en investeringen op te schalen in de richting van de SDG’s om ervoor te zorgen dat we niemand achterlaten. Dit is het juiste en opportune om te doen, aangezien het succes van het bedrijf op de lange termijn onlosmakelijk verbonden is met een duurzame toekomst voor iedereen,” stelde Sanda Ojiambo, CEO en Executive Director van de UN Global Compact.

Als bewaarders van meer dan $ 14 biljoen per jaar aan bedrijfsinvesteringen, kunnen CFO’s een drijvende kracht zijn voor het bereiken van de SDG’s. Leden van de CFO Taskforce van het UN Global Compact hebben vier belangrijke gebieden aangewezen die relatief onderbelicht zijn, maar die van cruciaal belang zijn voor op SDG afgestemde investeringen:

  • SDG-impact en -meting
  • Geïntegreerde SDG-strategieën en -investeringen
  • Geïntegreerde SDG-bedrijfsfinanciën
  • Geïntegreerde SDG-communicatie en -rapportage

Met een groeiende wereldwijde belangstelling voor duurzame en verantwoorde investeringen, wordt het voor CFO’s steeds belangrijker om hun bedrijven te helpen bij het vormgeven van geloofwaardige, op SDG’s afgestemde bedrijfsduurzaamheidsstrategieën.

De CFO-principes voor op geïntegreerde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) afgestemde investeringen en financiën kunnen hier worden gedownload.