Adri Kemps (46) leidde de Nederlandse afdeling van Amnesty International van 1993 tot 2001. Hij bepleitte flexibiliteit in actietechnieken en een groei van de organisatie. Naast het opkomen voor slachtoffers van politieke repressie stimuleerde Kemps het werk ter vervolging van daders van mensenrechtenschendingen en de steun aan mensenrechtenactivisten.

Onder zijn leiding groeide de organisatie gestaag van circa 165.000 leden en donateurs naar circa 237.000. Met Kemps’ inzet werd vanuit de
Nederlandse afdeling de wereldwijde organisatie Amnesty International
versterkt. Zo werden met geld van de Nationale Postcode Loterij
internationale projecten gefinancierd, zoals bijvoorbeeld de succesvolle
lobby voor de totstandkoming van het permanente Internationaal Strafhof en
de ondersteuning van mensenrechtenactivisten in Latijns Amerika.

Tevens droeg Kemps bij aan een verbreding van het bewustzijn over
mensenrechten in Nederland, onder meer door de publiekscampagne ‘de
Uitdaging’. In samenwerking met Angela Groothuizen en de AVRO verzamelde
Amnesty International in 1998 in Nederland drie miljoen handtekeningen ter ondersteuning van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook richtte Amnesty zich de laatste jaren meer op communicatie over
mensenrechten met Nederlandse multinationals.

Adri Kemps sloot zijn werkzaamheden onlangs af op de internationale
vergadering van Amnesty in Senegal en vertrekt met zijn gezin voor drie
jaar naar Nicaragua.

David Vriesendorp (54) zal per 1 november aantreden als directeur van
Amnesty International, afdeling Nederland. David Vriesendorp is directeur Marketing en Communicatie bij BDO Accountants & Adviseurs. Hij werkte
voorheen onder meer als algemeen directeur bij de Stichting
SOS-Kinderdorpen Nederland en in verschillende functies bij de Gemeente Den Haag. Vriesendorp is tot dit najaar voorzitter van Stichting KICI.

Op het landelijk secretariaat van Amnesty International werken circa 200
medewerkers, waarvan 95 betaalde en 110 vrijwillige medewerkers. Amnesty
Nederland telt circa 237.000 leden en donateurs en 11.000 actieve leden.