‘Worden wij in onze CO2 rapportage beloond voor de positieve impact die we hebben op onze klanten?’ Tijdens een Green-House-Gas Accounting training voor interne accountants en controllers van een groot bouwbedrijf kreeg ik deze vraag.

Het betreffende bouwbedrijf renoveert een woning waardoor het energieverbruik van de woning drastisch naar beneden gaat. Dit levert de woningeigenaar in de komende tientallen jaren een flinke reductie op van de CO2-emissies. Maar hoewel de bewoner minder CO2-emissies uitstoot, veroorzaakt het bouwbedrijf in eerste instantie wel emissies tijdens de verbouwing. Bijvoorbeeld door transport, ingekochte materialen en machinegebruik. Mag het bouwbedrijf de vermeden toekomstige emissies verrekenen in haar CO2-footprint?

Wat een goede vraag!

Helaas mag je vermeden emissies nooit aftrekken van je CO2-footprint.

Toch kun je wel degelijk inzicht geven in jouw positieve impact. Als je scope 1, 2 en 3 emissies rapporteert, neem je ook de emissies in de gebruiksfase mee (scope 3.11). Dat zijn de emissies tijdens het gebruik van je product of dienst door de uiteindelijke consument, de bewoner van het huis in dit geval.

Stel dat je ieder jaar 100 woningen renoveert en deze ieder jaar duurzamer worden en minder CO2-emissies veroorzaken. Dan gaan ieder jaar de gebruiksfase emissies van deze woningen omlaag. Op die manier kun je als bouwbedrijf laten zien dat jouw emissies netto een positief effect hebben bij jouw klanten, dus in jouw waardeketen. En dat jouw CO2-emissies een investering zijn die opwegen tegen de CO2-reductie bij jouw klanten.

Dit voorbeeld laat zien dat het opstellen van CO2-rapportages aan strikte regels gebonden is. Dit vraagt iets van de opsteller, maar ook van de controleur en de lezer van deze rapportages. Dit is een relatief nieuw terrein. Daarom hebben we een training ontwikkeld om financials, die meestal geen achtergrond hebben in CO2-emissies, op weg te helpen.

Wil je ook meer leren over CO2 accounting? Op 10 oktober en 10 november geven Paul van Ruiten en ik een training GHG-accounting in Driebergen. Schrijf je in op www.co2accounting.nl . Je bent van harte welkom!!

Wiger Aantjes, Sustaining Supply Chains