Volgens Brundtland is een gezonde bevolking een noodzakelijke voorwaarde voor economische groei. Maar in met name ontwikkelingslanden ondermijnen ziekten als malaria, besmetting met het hiv-virus en tuberculose de economische vooruitgang van landen. In Oost-Europa doet zich hetzelfde voor met tabaksverslaving.

Brundtland, ex-premier van Noorwegen en in 1987 auteur van een baanbrekend VN-rapport over duurzame ontwikkeling, zei dat de rol van het bedrijfsleven cruciaal is op bijvoorbeeld het gebied van de gezondheidszorg. Ook uit eigen belang moet de particuliere sector investeren in gezondheidsprogramma’s; niet alles kan worden overgelaten aan overheden. Het breken met het principe ‘business as usual’ is absoluut noodzakelijk, aldus Brundtland. ‘Kort samengevat: het terugdringen van armoede en ziekten is goed voor de zakenwereld.’

Illustratief voorbeeld is Zuid-Afrika: de aids-epidemie veroorzaakt niet alleen menselijke drama’s, maar berooft bedrijven ook van vele waardevolle werknemers.