Een T-shirt, gemaakt door EigenDraads (één van de circulaire bedrijven gevestigd in BlueCity) en Ambercycle is onderdeel van een pilot die de potentie van chemische recycling van textiel laat zien. Op 23 april, tijdens Fashion Revolution Week in een speciale uitzending van BlueCity Radio, wordt het T-shirt overhandigd aan Arno Bonte, de Rotterdamse wethouder Duurzaamheid. Daarna zal het T-shirt voor iedereen te zien zijn in de window expo van BlueCity.

Het textielafval van de Rotterdamse marathon werd aangevuld met afgedankt textiel van Rotterdammers en vervolgens gerecycled tot een nieuw kledingstuk. Waarom? Om te laten zien dat Rotterdam een actieve rol kan, en moet, spelen in het sluiten van de textiel keten en dat initiatieven zoals Ambercycle en EigenDraads het textielafval probleem kunnen verhelpen. Want ondanks dat er in de mode industrie steeds vaker aandacht is voor duurzaamheid, zien verschillende gemeentes de ingezamelde berg met textielafval alleen maar toenemen.

Ambercycle x EigenDraads: Van praat naar draad

EigenDraads is opgericht om bewustwording te creëren bij gemeentes (in Nederland de verantwoordelijke partij voor afvalmanagement) over recycling oplossingen voor de groeiende textielberg. Ambercycle is een voorbeeld van zo’n vooruitstrevend initiatief en biedt een oplossing voor het recyclen van afgedankt textiel. In 2019 besloot EigenDraads daarom met Ambercycle samen te gaan werken om de potentie van chemische recycling van de wereldwijde groeiende textielberg te tonen.

Textiel recyclinghub in Rotterdam

Deze pilot werd gefinancierd door middel van Citylab010, een initiatief van Gemeente Rotterdam. Reden daartoe is dat Rotterdam een unieke positie heeft als belangrijke, internationale doorvoerhaven voor textiel. Daarom zou de stad een ideale locatie zijn voor een recyclinghub voor niet herdraagbaar textiel. Met de pilot onderzocht EigenDraads de potentie van de regio als textiel recyclinghub en toonde de kansen die nieuwe technologieën bieden op het gebied van chemische recycling.

Met de pilot hopen EigenDraads en Ambercycle het startschot te geven voor een nieuwe aanpak om de textielketen circulair te maken. Het is belangrijk dat gemeenten actief aan de slag gaan met partners in de keten om de circulaire potentie van textielafval in kaart te brengen én te benutten. Niet lullen, maar poetsen, zoals we dat in Rotterdam noemen. Oftewel: van praat naar draad!

Foto door Christian van de Kooy