We consumeren steeds meer vlees, fruit, koffie en alcohol. Daardoor is er meer land, water en energie nodig voor onze voedselproductie. Inmiddels nemen mensen in ontwikkelingslanden ons niet-duurzame westerse eetpatroon over. Dit kan de druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen verder vergroten. Winnie Gerbens-Leenes ontwikkelde een methode om de duurzaamheid van eetpatronen te meten. Ze promoveert op 15 december 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen.