Jumbo Supermarkten zet een extra stap op weg naar een meer plantaardig eetpatroon. Het bedrijf wil uiterlijk in 2030 dat 60% van de eiwitten die ze verkopen plantaardig is, en dat maximaal 40% afkomstig is van dierlijke eiwitten. Met deze ambitie onderstreept Jumbo het belang van een gevarieerder eetpatroon om de impact op het klimaat verder te verminderen.

Al langere tijd stimuleert Jumbo een meer plantaardig eetpatroon. Daarbij ligt de nadruk op uitbreiding van het assortiment van vegetarische en plantaardige producten. Zo zijn er tientallen vega(n)-innovaties geïntroduceerd in 2023. Ook in 2024 zal het bedrijf het assortiment verder uitbreiden met plantaardige innovaties.

Tegelijkertijd vraagt de breedte en complexiteit van het klimaatvraagstuk om een volgende stap, aldus Jumbo. De aanscherping van de ambitie naar een meer plantaardig eetpatroon sluit aan op de eerdere aangekondigde klimaatdoelstellingen: de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering (de zgn. scope 1 en 2) is uiterlijk in 2030 85% minder dan in 2022. De CO2-uitstoot in de toeleveringsketens (scope 3) moet dan met 50% zijn teruggebracht.

Betere balans

Ton van Veen, CEO van Jumbo: “Een betere balans op ons bord zorgt voor een minder grote CO2-uitstoot. Daarin willen we onze verantwoordelijkheid nemen en zullen we keuzes moeten maken. Daarom hebben we ambitieuze klimaatdoelstellingen neergezet, om zo onze footprint terug te brengen, ook in onze productieketens. Dat doen we enerzijds door de verdere verduurzaming van onze versproducten, door intensieve samenwerking en innovaties met boeren en leveranciers binnen onze ketens. Anderzijds willen we plantaardig eten verder normaliseren. Dat is een grote opgave en vraagt om een aanscherping van ons beleid om de verkoop van vegetarische en plantaardige producten verder te laten groeien.”

Makkelijk en toegankelijk

Jumbo wil plantaardig eten makkelijk en toegankelijk maken voor de klant en werkt hierin samen met onder andere leveranciers, experts en maatschappelijke organisaties. Behalve met uitbreiding van het vegetarische assortiment stimuleert het bedrijf een meer plantaardig dieet met lekkere en gezonde recepten. Alle verspakketten zijn bovendien standaard voorzien van een vega-tip. Van de recepten die Jumbo deelt op Jumbo.com en in het Jumbo magazine is inmiddels meer dan 50 procent vega of vegan.

Jumbo meet de voortgang naar meer plantaardig eten met behulp van de Eiweet monitor (Eiweet V2.0) van de Green Protein Alliance. Het bedrijf is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze uniforme meetmethode in samenwerking met branchevereniging CBL, ProVeg Nederland, Natuur & Milieu en Questionmark. De methode wordt ondersteund door het Ministerie van LNV.