Specerijenfabrikanten Nedspice en Fuchs Gruppe werken samen met de Ngo’s Stichting Woord & Daad en Job Booster India, in de aanpak van mensenrechtenrisico’s in de kurkumateelt in Andhra Pradesh, India.

Vanaf januari 2023 voeren de partners een bureau- en veldonderzoek uit om meer inzicht te verkrijgen in de sociaaleconomische situatie van kurkumaboeren in Andhra Pradesh. Het onderzoek richt zich mede op de invloed die de economische situatie van de boeren heeft op het risico van genderongelijkheid en kinderarbeid. De verwachting is dat deze drie onderwerpen nauw met elkaar verbonden zijn. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeksfase zullen interventies worden geïmplementeerd die ertoe bijdragen dat kurkumaboeren een leefbaar inkomen krijgen.

Het veldonderzoek vindt plaats in de districten Kurnool, Kadapa en Guntur in de staat Andhra Pradesh in het zuidoosten van India. Het onderzoek richt zich op 400 boeren, waarvan een aantal direct aan Nedspice leveren via het Nedspice Farmers Partnership Programme.

Door kurkumaboer weer een financieel aantrekkelijk beroep te maken, wordt niet alleen de levensstandaard van de boeren verbeterd en de kans op genderongelijkheid en kinderarbeid verkleind, maar wordt door het aantrekken van een nieuwe generatie boeren, de kurkumatoeleveringsketen toekomstbestendig gemaakt.

Nedspice en Stichting Woord & Daad hebben zich gecommitteerd aan het IMVO convenant Voedingsmiddelensector, welke als doel heeft de productieketen te verduurzamen. Het project beoogt een beter inzicht te krijgen in de MVO-risico’s en effecten van de internationale kurkumawaardeketen en past in het proces van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) waarbij bedrijven risico’s voor mens en milieu in kaart brengen en deze risico’s waar mogelijk aanpakken of voorkomen.

Het project bestaat uit een onderzoeksfase, deze loopt van januari tot November 2023, en een implementatiefase, deze loopt van maart 2024 tot maart 2026. Het Pragati Project is medegefinancierd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het project heet Pragati! Naar een leefbaar inkomen voor kurkumaboeren. Pragati is het Hindi woord voor
‘vooruitgang’ en ook de naam van een kurkuma variëteit.

“Wij zijn trots om samen met onze klant Fuchs Gruppe te werken aan de verduurzaming van de kurkumawaardeketen. Dergelijke samenwerkingen geven mijn inziens een veranderd landschap aan, waarbij we bewegen naar duurzame partnerschappen en gedeelde verantwoordelijkheden.” –  Alfons van Gulick, CEO Nedspice

Je kunt alleen toewerken naar leefbaar inkomen voor kurkumaboeren als bedrijven in de keten daarbij betrokken zijn. Dat is de kracht van maatschappelijk verantwoord ondernemen: als bedrijven gecommitteerd zijn om risico’s voor mens en milieu aan te pakken en samenwerken met lokale belanghebbenden en met maatschappelijke organisaties, komt structurele, systemische verandering dichterbij. Dat is het streven van Woord en Daad, en daarom dragen we bij aan dit project. Dat Job Booster India – een spin-off van Woord en Daad – als lokale partner meedraait en het veldonderzoek leidt, maakt de cirkel rond.”- Kees Knulst, projectleider bij Woord en Daad