Als geassocieerd partner van de Global Logistics Emissions Council is European Shippers’ Council (ESC) verheugd over een nieuw initiatief van het Smart Freight Centre en de WBCSD, dat samen met meer dan 30 bedrijven wereldwijd is ontwikkeld om de kwantificering van logistieke emissies te bevorderen en de logistieke sector te ondersteunen op zijn weg naar nul-emissies.

Smart Freight Centre en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) zijn verenigd in een missie om de transparantie inzake koolstofemissies te verhogen en toe te werken naar een netto-nul logistieke sector. Ondersteund door het World Economic Forum en in samenwerking met meer dan 30 toonaangevende wereldwijde organisaties, zet dit consortium de volgende stappen in het bereiken van net-nul logistiek door het mede-ontwikkelen van een bruikbare en implementeerbare leidraad voor het kwantificeren van de impact van GHG logistieke emissies van leverancier tot eindklant: van end-to-end.

Secretaris-generaal Godfried Smit van het ESC benadrukt dat “om het principe dat de vervuiler betaalt echt in praktijk te brengen, we emissies op een efficiënte, eerlijke en geharmoniseerde manier moeten meten. En dat is precies wat het end-to-end begeleidingsprogramma beoogt”.

Deze richtlijnen bouwen voort op en vormen een aanvulling op twee bestaande kaders. Het eerste is het Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework 2.0 van het Smart Freight Centre – de wereldwijd erkende methode voor de boekhouding en rapportage van logistieke emissies. Het tweede is het Pathfinder Framework van de WBCSD – de leidraad voor de boekhouding en uitwisseling van levenscyclusemissies van producten.

Het doel van deze richtsnoeren is bedrijven in staat te stellen hun koolstofemissies beter te begrijpen en te traceren op een granulair operationeel niveau, de samenwerking binnen de sector te verbeteren en bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van hun decarbonisatiestrategieën en het bereiken van net-nul-doelstellingen.

Deze begeleiding en de gezamenlijke ontwikkeling ervan met alle partners strekt zich uit over de hele toeleveringsketen – van leverancier tot klant – om aan te sluiten bij en tegemoet te komen aan de behoeften van de industrie als het gaat om het koolstofarm maken van hun hele voetafdruk. Door verschillende gebruikssituaties en de bijbehorende zakelijke uitdagingen bij het kwantificeren van logistieke emissies naar voren te brengen, zal de leidraad praktisch en toepasbaar zijn om elke organisatie te ondersteunen bij het koolstofarm maken van haar strategie.

De leidraad zal eind 2022 worden gepubliceerd, met een geplande formele lancering op het World Economic Forum in Davos in januari 2023.

Participanten: