DHL Global Forwarding, de lucht- en scheepvaartspecialist van  de Deutsche Post DHL Group, en GoodShipping, de wereldwijde pionier en marktleider in insetting, breiden hun langdurige samenwerking verder uit. Met de laatste aankoop van circa 60 miljoen liter duurzame biobrandstof reduceert DHL 180.000 ton CO2e in scheepvaart tot 2024. Dit staat gelijk aan het verschepen van 180.000 containers van Azië naar Europa. DHL Global Forwarding en GoodShipping werken al ruim vijf jaar samen aan het gemeenschappelijke doel om de scheepvaart te verduurzamen.

“In 2017 waren we het eerste logistieke bedrijf dat samenwerkte met GoodShipping. Een belangrijke manier om CO2-emissies te reduceren, is het gebruik van biobrandstof. De insetting-service van GoodShipping past daarom perfect bij ons. Ze werken volgens een nauwkeurig en goed gecontroleerd proces, ze voldoen aan onze hoge duurzaamheidsstandaarden en ze delen ons doel om de transportketen CO2-neutraal te maken. We zijn ontzettend trots om onze samenwerking voort te zetten en uit te breiden” zegt Tim Scharwath, CEO DHL Global Forwarding.

Als pioniers in de sector hebben GoodShipping en DHL Global Forwarding samen met Smart Freight Centre en andere toonaangevende partners een kader voor insetting in de transportsector ontwikkeld. Deze richtlijnen helpen bedrijven om de uitstoot in hun transport te verminderen en daarnaast verantwoording af te leggen over de doelstellingen die via insetting worden bereikt. Als onderdeel van de intensieve samenwerking zullen GoodShipping en DHL dit kader testen en verder ontwikkelen, zodat het beschikbaar wordt voor de hele industrie.

“Met deze samenwerking laat DHL Global Forwarding zich echt zien als een vernieuwer in de logistieke sector,” zegt Dirk Kronemeijer, CEO GoodShipping. “DHL’s doel om een emissievrije logistieke sector in 2050 te bereiken, maakt hen een perfecte partner voor een strategische, langdurige samenwerking waar we beiden van profiteren. We kunnen alleen maar respect hebben voor het leiderschap en de ambitieuze doelstellingen die DHL laat zien, wat onze samenwerking alleen maar versterkt”.

DHL’s GoGreen Plus service maakt te weg vrij voor de transitie naar een schone en duurzame transportsector. Klanten uit de verschillende divisies van Deutsche Post DHL Group krijgen diverse oplossingen aangeboden om de logistieke uitstoot en andere milieueffecten in de hele distributieketen tot een minimum te beperken, zoals het gebruik van duurzame brandstoffen. GoodShipping maakt daartoe een berekening om te bepalen welk volume fossiele brandstoffen gebruikt zouden worden zonder insetting. Een overeenkomende hoeveelheid brandstof wordt door GoodShipping vervangen door echt duurzame biobrandstoffen, enkel van afvalstromen. Dankzij het ‘Book & Claim’-mechanisme kan DHL de voordelen van de lagere CO2-uitstoot (Scope 3 emissies) doorgeven aan haar klanten en hen zo helpen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Het product is onderdeel van de Deutsche Post DHL Group’s middellange termijn klimaatdoelen voor 2030 en draagt bij aan het doel om minimaal 30 procent van de brandstoffen te vervangen door duurzame brandstoffen. Het reduceren van de broeikasgasuitstoot ligt in lijn met het Klimaat Akkoord van Parijs. De Deutsche Post DHL Group zal voor 2030 €7 miljard besteden aan duurzame brandstoffen en technologieën.