Wereldvoedseldag, een initiatief van de Food and Agricultural Organisation (FAO) van de Verenigde Naties, vestigt de aandacht op het feit dat er in principe meer dan genoeg voedsel op aarde is. Toch sterven dagelijks 25.000 mensen van de honger, en hebben er 854 miljoen niet genoeg te eten om een menswaardig bestaan te leiden.

Fairfood zoekt de oorzaak van deze scheve verdeling voor een groot deel in oneerlijke wereldhandel. Daarom wordt samen met voedselproducenten actief gezocht naar oplossingen om hun handels- en productieketens te verduurzamen. Zo heeft eierenproducent Kwetters zich voor zijn 4-Granen Ei compleet toe weten te leggen op eerlijke soja. Dit gewas vormt het hoofdbestanddeel in veel (pluim)veevoer door zijn hoge eiwitgehalte. De grootschalige import ervan uit ontwikkelingslanden zorgt echter voor misstanden in de sector als ontbossing en gedwongen arbeid. Deze eerlijke soja is volgens de zogenaamde “Basel-criteria” geteeld. Dit houdt in dat het regenwoud niet hoeft te wijken en dat degelijke arbeidsomstandigheden in acht worden genomen, waaronder ook een eerlijk loon wordt verstaan.