Vandaag publiceerde de Public Procurement werkgroep van de European Commission’s Expert Group for Bio-based Products 15 aanbevelingen voor het stimuleren van de opname van biobased producten in publieke aanbestedingsprogramma’s. Het rapport, dat werd gelanceerd op de BioEconomyUtrecht2016 stakeholder conferentie, stelt dat de voordelen wederzijds zijn.

Publieke aanbesteders krijgen toegang tot groenere, duurzamere, fossiele grondstof vrije producten, terwijl de biobased economy een impuls krijgt door toegang tot een markt die goed is voor bijna 20% van alle inkoop in de EU. Dit stelde Peter Schintlmeister, Life Science Expert van het Federale Ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Economie in Oostenrijk en voorzitter van de Expert Group.

Overkoepelend principe

Elk van de 15 aanbevelingen wordt geleid door het overkoepelende principe van de overgang naar een toenemend duurzame en circulaire economie. Instanties die de aanbevelingen op regionaal, nationaal of Europees niveau willen implementeren, zullen hun strategieën toetsen aan dit overkoepelende principe.

Meer in detail beschouwd bevatten de 15 aanbevelingen onder andere promotie campagnes voor specifieke materialen, regio’s en sectoren, de uitrol van normen en keurmerken, vergelijkende onderzoeken en definitie van doelstellingen. Maar ook het vaststellen van een manifest, gerichte en algemene communicatie, technische ondersteuning voor inkopers en waar mogelijk bijstelling van wetgeving. De Expert Group heeft diverse aandachtsgebieden voor actie geïdentificeerd. Om een dusdanig grote en diverse sector te helpen groeien is de Expert Group er zich van bewust dat het tijd en inspanning vergt om een significante impact te hebben ten opzichte van fossiel-gebaseerde producten.

Om de implementatie van de aanbevelingen, binnen de uitgangspunten van ondernemerschap, vertrouwen en ambitie door te voeren, concludeert het rapport van de Expert Group dat het van belang is de benodigde middelen te vinden voor een continue en gerichte coördinatie.

Europese normen

Onder leiding van NEN heeft de CEN Technische Commissie ‘Bio-based products’ (CEN/TC 411) Europese normen ontwikkeld met uniforme eisen ten aanzien van de kenmerken van biobased producten. Deze betreffen onderwerpen waaronder LCA, duurzaamheid, end-of-life opties end biobased (koolstof) gehalte. Deze normen spelen een belangrijke rol in de stimulering van biobased producten, door het faciliteren van duidelijke communicatie over de voordelen van biobased producten. NEN beheert ook certificatie schema’s voor duurzaamheid (Better Biomass) en bio-based content en is deelnemer in EU gefinancierde projecten: Open-Bio (Opening bio-based markets via standards, labelling and procurement) en InnProBio (Forum for bio-based innovation in public procurement).