Daar waar nieuwe datacenters duurzaam ontwikkeld worden of omschakelen naar groene energie, blijven de webbureau’s achter met het aanbieden van duurzame oplossingen. ED-Designer, de conceptmaker van “Duurzaam Webdesign”, vindt het niet meer dan een logische en verstandige keuze om te investeren in duurzame en groene websites.

Om in de nabije toekomst op sociaal, ecologisch en economisch gebied succesvol te zijn en te blijven, is het belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen. Door bereid te zijn om te investeren in duurzame oplossingen en zuinig om te gaan met je omgeving. Dat geldt dus ook voor het energieverslindende internet. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt niet op bij de aanschaf van groene energie. Het is echter wel een stap in de goede richting.

Hoe werkt het?

Duurzaam Webdesign biedt naast het maken van een mooie, energiezuinige en milieuvriendelijk geproduceerde website ook een klimaatneutraal webhostingpakket aan. De nazorg, zoals het onderhoud van de websites wordt eveneens duurzaam aangepakt.

Omdat Duurzaam Webdesign klimaatneutraal onderneemt, is het productieproces klimaatneutraal. Duurzaam webdesign zorgt ook voor een CO2 neutrale webhosting. De code van de website is zo geoptimaliseerd dat er wel tot 50 % bezuinigd kan worden op het energieverbruik van de webserver maar ook van de eindgebruiker, de bezoeker van uw website. De website is vrij toegankelijk voor een groot publiek, doordat gehouden wordt aan dezelfde toegankelijkheidsrichtlijnen van websites van de overheid.

ED-Designer mag, voor zijn klimaatneutrale kantoor en het aanbieden van Duurzaam Webdesign, het Hier-logo voeren. De Hier-campagne is een initiatief van meer dan 40 maatschappelijke organisaties in Nederland, omdat al die organisaties de ernstige gevolgen van klimaatverandering nu al in hun werk zien. Tot deze organisaties behoren onder andere het Wereld Natuur Fonds, Unicef, Rode Kruis en Greenpeace.

Bezoek de website www.duurzaamwebdesign.nl voor meer informatie over Duurzaam Webdesign.