Ieder jaar spoelen Nederlanders ongeveer 180.000 ton wc-papier door het toilet. Dat papier bevat een waardevolle grondstof: cellulose. Op 12 oktober is op de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn in Utrecht de eerste installatie voor hergebruik van cellulose uit afvalwater in Nederland geopend. De samenwerkingspartners Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Cellvation laten zien dat de circulaire economie werkt!

Win-win-win-win-win project

Voor De Stichtse Rijnlanden is dit een bijzonder project. Nanda van Zoelen, hoogheemraad: “Door de celluloseterugwinning besparen we energie, maken we minder reststoffen, reduceren we de CO2-uitstoot en creëren we een ‘groene’ grondstof. Daarnaast zijn er minder verstoppingen op de zuivering wat fijn is voor de mensen die daar werken. En dit hele project kan financieel nog uit ook! Het is daarmee een voorbeeld dat de circulaire economie werkt. Ik ben er heel trots op.”

Bij de zuivering Leidsche Rijn wordt jaarlijks ongeveer 700 ton cellulose geproduceerd, wat resulteert in een CO2-reductie van 1400 ton per jaar. Het waterschap is van plan om deze installatie bij alle nieuwbouwprojecten van rioolwaterzuiveringen toe te passen. Has Bakker, gedeputeerde Klimaat & circulaire samenleving provincie Utrecht: “Deze installatie is onderdeel van een grotere vraag: hoe kunnen we ons gebruik, onze vervuiling voor ons laten werken? Dat gebeurt hier door een grondstof uit wc-papier te maken. Hier wordt gewerkt aan het sluiten van een kringloop en daar werken we in de provincie hard aan. Wij moeten de afvalberg verkleinen en veel zuiniger worden met onze grondstoffen. Die transitie willen wij verder stimuleren, voorbeelden als deze helpen daarbij.”

Samen meer waarde halen uit de waterketen

Het hergebruik van cellulose bij de zuivering in Leidsche Rijn is een mooie samenwerking van overheid en bedrijfsleven. In Cellvation bundelen de bedrijven CirTec en Recell hun krachten om cellulose uit afvalwater te upcyclen tot een nieuwe, waardevolle grondstof, bekend onder de naam Recell. Het hergebruiken van cellulose uit rioolwaterzuiveringen, maar ook uit andere reststromen, spaart bomen en ruimte.

“Met deze innovatieve installatie bij De Stichtse Rijnlanden zetten we een belangrijke stap in het realiseren van onze circulaire economie. Daarmee vermindert de CO2-uitstoot en zo bestrijden we samen klimaatverandering”, aldus Erik Pijlman, CEO van Cellvation. KWS, marktleider in de wegenbouw, speelt een cruciale rol in de samenwerkingsketen. KWS gaat de cellulose gebruiken in het asfalt en draagt zo bij aan de circulaire keten. Oeverbeschoeiingen van eigen cellulose? Deze vorm van cellulose kent al diverse afzetmarkten. Het wordt toegepast in de weg- en waterbouw, (bio)chemicaliën en biobased bouwmaterialen zoals gevelbeplating en verkeershekken. Samen met Recell gaat het waterschap onderzoeken of het mogelijk is van de cellulose oeverbeschoeiingen te maken. Nanda van Zoelen: “Als dat lukt worden we afnemer en gebruiker van onze eigen grondstoffen. Circulair in meerdere opzichten.”

Serieuze interesse voor dit project

In Nederland zijn veel waterschappen bezig met technologische ontwikkelingen om afvalwater verder te zuiveren en grondstoffen terug te winnen. Er is interesse van andere waterschappen voor de cellulose-installatie. Ook is er interesse uit het buitenland.