Wat als… we menselijke poep zouden composteren en plas verwerken tot schoon water? Het klinkt misschien een beetje gek, maar het is dé oplossing voor een hele reeks ecologische problemen. Want van het mijnen van fosfaat voor kunstmest tot het verspillen van drinkwater tijdens het doortrekken: zodra we poep en plas niet langer als afval, maar als waarde gaan zien, verandert alles. Vandaag is het unieke samenwerkingsproject BlueCity Circular Water door Arno van Prooijen, directeur Openbare Werken van de gemeente Rotterdam en heemraad, Wim van Heemst van hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Anne Mollema van waterschap Hollandse Delta feestelijk geopend en in gebruik genomen.

Door waterstromen te scheiden aan de bron kun je de verschillende stromen op een specifieke wijze zuiveren en hergebruiken. Zeker met oog op klimaatverandering, mogelijke schaarste aan drinkwater in de toekomst en steeds vaker droge perioden is het interessant om te onderzoeken of je met het Closed Loop Concept drinkwater kan besparen.

Hoe werkt het?

De Nederlander spoelt het toilet gemiddeld vijf keer per dag door. Per spoelbeurt verdwijnt er zo’n 6 liter water in het riool. Zonde dat zoveel schoon drinkwater zo maar verdwijnt. In de kelder van circulaire voorbeeldstad BlueCity in Rotterdam zijn twee zit-toiletten, twee unisex urinoirs en 1 douche gebouwd om de verschillende sanitaire waterstromen gescheiden in te zamelen. Het doel: het sluiten van de (afval)water kringloop op gebouwniveau. Het decentraal zuiveren van water is nog niet vanzelfsprekend. In dit project wordt naast de technische haalbaarheid ook de economische en juridische haalbaarheid onderzocht. De sanitaire installatie gebruikt water afkomstig van regenwater en uit de wasbakken en douches (grijs water), urine uit de urinoirs (geel water) en water afkomstig van de spoeltoiletten (zwart water) om de toiletten door te spoelen. Het water wordt zodanig gezuiverd dat het kan worden hergebruikt. Zo ontstaat een circulaire waterstroom. De installatie zal afvalwater niet of pas na hergebruik afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Meststof wordt gewonnen uit het gele water, compost en meststof uit het zwarte water. 

Onderzoeksproject

BlueCity Circular Water is onderdeel van een onderzoek van Alliantie Waterkracht. Van oktober 2023 tot juli 2024 zullen zij data verzamelen en monitoren. Het doel van het onderzoek is het verkennen van de impact van decentrale zuivering en grondstofproductie op het huidige centraal ingerichte systeem en het onderzoeken van de technische prestaties van de installatie om vast te stellen of de installatie daadwerkelijk circulair functioneert. Hoe is de kwaliteit van het gebruikte water en de kwantiteit van de gewonnen grondstoffen?

Met hulp van EU Kansen voor West, STOWA en Alliantie Waterkracht realiseerden SEMiLLA Sanitation, NijhuisSaur Industries, hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap Delfland, BlueCity, gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel en drinkwaterbedrijf Evides dit project waarin de technische, economische en juridische haalbaarheid van een waterzuiveringsconcept op gebouwniveau wordt onderzocht.

Over BlueCity

BlueCity is een verzamelgebouw met meer dan 55 ondernemers, 20 vaste BlueCity werknemers en er worden evenementen georganiseerd, hierdoor kan worden getest wat de invloed is van discontinue en piekbelasting op de installatie. BlueCity zal bezoekers van evenementen uitnodigen hun boodschap, klein of groot, achter te laten op deze unieke wc’s. Naar de wc gaan is vanaf nu een beleving en een staaltje circulaire economie van de bovenste plank. Toiletbezoekers hebben de keuze tussen het toilet meststoffen of het urinoir vloeistoffen want voortaan worden de boodschappen gescheiden. Plassen doet iedereen vanaf vandaag in BlueCity staand.

Foto: Lancering BlueCity Circular Water  foto: Jacqueline Fuijkschot