Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat samen met duurzaam afval- en energiebedrijf HVC investeren in vier windturbines op de eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie in het havengebied in Amsterdam-West. Samen met de andere duurzame energiebronnen wekt het waterschap daarmee straks evenveel energie op als het verbruikt.

Dit maakte Sander Mager, bestuurder van het waterschap, vandaag bekend: “Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is straks energieneutraal. Wij kijken continu naar hoe wij kunnen bijdragen aan de energietransitie. De windturbines zijn hierin een volgende stap. Samen met onze meer dan 24.000 zonnepanelen en onze groengasinstallatie, wekken de vier windturbines evenveel duurzame energie op als we gebruiken. Daarmee realiseren we een belangrijke ambitie van dit waterschapsbestuur.”

Duurzaam en energieneutraal

De windturbines produceren naar schatting circa 21.000 megawattuur (MWh) per jaar. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ongeveer 10.000 Amsterdamse huishoudens. Dit voorkomt circa 14 kiloton per jaar aan CO2-uitstoot. Nu al produceert het waterschap ongeveer 70% aan eigen duurzame energie. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was de laatste jaren al zeer actief in duurzame energie projecten. Onder andere door het plaatsen van 24.000 zonnepanelen op verschillende rioolwateringzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en met het bouwen van een van de grootste groengasinstallaties van Nederland, die per jaar 13 miljoen kubieke meter groengas produceert uit rioolslib.

Expertise in energie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ontwikkelde de afgelopen jaren het windpark. Voor de afrondende ontwikkeling, de aanbesteding,  bouw en exploitatie van de windturbines slaan het waterschap en HVC de handen ineen. HVC zorgt voor de technische expertise en het assetmanagement. Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie van HVC: ‘HVC is trots op deze mooie vorm van samenwerking met het waterschap, één van onze aandeelhouders die wij ondersteunen bij verduurzaming, waarbij lokale kennis rondom de rwzi en kennis van duurzame energie optimaal samen komen. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen.’

Met het nu genomen investeringsbesluit kan waarschijnlijk begin 2023 worden gestart met de voorbereiding voor de bouw van de vier turbines. Hiervoor dient eerst het aanbestedingstraject voor dit project nog succesvol te worden afgerond. Vanaf eind 2024 gaan zij naar verwachting groene stroom leveren.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West

In RWZI Amsterdam-West maakt het waterschap voor 900.000 inwoners van Amsterdam 160 miljoen liter rioolwater per dag schoon.