Vooraf aan de prijsuitreiking gaat een intensieve verkenning van een tiental Amsterdamse gemeentelijke gebouwen door een groep scholieren uit Amsterdam. De jongeren, allen middelbare schoolleerlingen rond veertien jaar, passen hierbij een nieuwe door Dutch Green Building Council beschikbaar gestelde verkenningsmethodiek(Breeam) voor het meten van duurzaamheid bij gebouwen toe. Zij vullen deze vragenlijst aan met open vragen die ze zelf hebben over de duurzaamheid van de gebouwen en de organisaties, die ze bewonen en gebruiken. Alle belangrijke duurzaamheidthema’s passeren hierbij, op basis van vragen over de vier P’s : People, Planet, Profit en Project de revue.

Op het toepassen van deze methode van onderzoek worden de kinderen door de Dutch Green building Council en door de organisatie Kinderen van Nu voorbereid.
De leerlingen, die zich speciaal in het kader van hun maatschappelijke stage voor deze activiteit van kinderen van Nu hebben opgegeven, zijn afkomstig uit de derde klas van het Ignatius Gymnasium in Amsterdam. Zij maakten eerder via Kinderen van Nu kennis met Duurzaam Ontwikkelen bij het vorige programma dat Kinderen van Nu maakte voor de Amsterdamse Duurzaamheiddag in juni van dit jaar. De kennis en ervaring die deze groep jongeren in juni heeft opgedaan heeft hen doen bewust doen kiezen voor deze nieuwe activiteit van de bij het project betrokken partijen. Daarmee wordt de doelstelling van Kinderen van Nu: het betrekken van kinderen bij hun eigen, zo duurzaam mogelijke toekomst, volledig bereikt. De groep jongeren maakt zich in korte tijd de problematiek van het duurzaam bouwen en wonen eigen. Zij zullen voorafgaande aan hun verkennende bezoeken aan de 10 gebouwen op school en bij de Dutch Green Building Council op alle ins en outs van het duurzaam ontwikkelen worden voorbereid.

De samenwerking tussen Dutch Green Building Council, Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Kinderen van Nu is op initiatief van de organisator van het congres, DHV, tot stand gekomen.
Op het congres zal ook de film te zien zijn, die gemaakt wordt over de verkenningstocht van de jongeren. In deze film wordt aandacht besteed aan de verschillende facetten, de organisaties die betrokken zijn en de meningen van de kinderen zelf. Deze film zal door de betrokken organisaties worden ingezet bij de positionering van duurzame ontwikkeling.

Over de betrokken organisaties

‘Kinderen van Nu’ staat voor een verbond van kinderen dat, naar door hen zelf opgestelde criteria, initiatieven en producten op het gebied van duurzame ontwikkeling waardeert.
Deze waardering wordt tot uitdrukking gebracht op bijeenkomsten en events, waar duurzaamheidinitiatieven voor het voetlicht worden gebracht. Op een manier, die past bij kinderen, met vragen, die het waarom van het initiatief verduidelijken om het belang ervan te kunnen snappen. Door het uitvergroten van die initiatieven, waarvan kinderen vinden dat zij bijzonder scoren, laten zij ons en een groeiende groep generatiegenoten weten en betrokken raken bij het werken van een gezonde toekomstige wereld.

De gemeente Amsterdam heeft als een van haar doelstellingen dat alle gemeentelijke gebouwen voor het jaar 2015 energieneutraal moeten zijn. Dit betekent onder meer dat de CO2-uitstoot drastisch verlaagd wordt en dat het gebouw minstens net zoveel energie opwekt als het gebruikt. Dit is een ambitieuze doelstelling en de Breaam methodiek van de scholieren geeft Amsterdam inzicht in de stand van zaken rondom de duurzaamheid van de onderzochte gebouwen. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen als het OBA, het Stadsarchief, het Stadhuis en Stadsdeelkantoor Westerpark

DGBC is een onafhankelijke organisatie, die een duurzaamheidlabel ontwikkelt voor Nederlandse gebouwen en gebieden. Een stichting, die certificaten gaat verstrekken aan opdrachtgevers die de mate van duurzaamheid van hun gebouw of gebied hebben laten beoordelen, volgens vooraf gestelde criteria. Evenals het congres maken zij duurzaamheid zichtbaar en wordt kennis vergroot door kennis te delen.

De duurzaamheidmeetlat waarlangs de Dutch Green Building Counsel Nederlandse gebieden en gebouwen in de toekomst willen gaan leggen is BREEAM . In april 2008 werken we aan een eerste vertaling van deze methode naar de Nederlandse situatie. Vijf werkgroepen, op het gebied van retail, woningen, kantoren, bedrijfsruimten en gebieden hebben in mei 2008 hun reactie op deze vertaling gegeven. Met een inhoudsexpert van de founding partners vertalen de werkgroepen input, om BREEAM per gebouw- en gebiedstype naar verschillende praktijksituaties te vertalen. Met Kinderen van Nu wil de Dutch Green Building Council het belang van de duurzaamheidmeetlat onder de aandacht brengen.

Deze activiteit van Kinderen van Nu, voorheen een initiatief van Leren voor duurzame Ontwikkeling, wordt gesteund en gestimuleerd door de Dutch Green Building Council, de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.