De rol van persoonlijkheid
Dit onderzoek richt zich op sociale ondernemers: ondernemers die een bedrijf beginnen omdat zij kansen zien in sociale of ecologische vraagstukken. Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken bij sociaal georiënteerde ondernemers dominanter zijn dan bij reguliere ondernemers. Zo zijn sociaal georiënteerde ondernemers pro actiever en meer overtuigd van hun eigen kwaliteiten dan minder sociaal georiënteerde ondernemers. Bovendien blijkt dat vooral de vrouwen en de jongste en de oudste ondernemers de sterkste sociale motivaties hebben.

De rol van de omgeving
Internationaal gezien blijft Nederland achter bij andere landen voor wat betreft het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken door ondernemers. De variatie tussen landen wordt mede bepaald door het specifieke institutionele karakter van een land. Andere omgevingsfactoren zoals een positief sociaal klimaat waarin men elkaar wil helpen zijn vooral belangrijk in combinatie met persoonlijkheidskenmerken: slechts het creëren van een positief sociaal klimaat is onvoldoende om ondernemers te stimuleren maatschappelijke vraagstukken op te pakken.

Interessant vanuit beleidsoogpunt is dat een positief ondernemersklimaat direct van invloed is op de mate van sociaal ondernemerschap. Een mogelijke verklaring is dat personen die een maatschappelijk vraagstuk willen aanpakken zich in een dergelijk klimaat eerder richten tot ondernemerschap dan bijvoorbeeld tot vrijwilligerswerk of liefdadigheid.