Wasa bereikt als ’s werelds eerste knäckebröd-merk 100% CO2-compensatie

Bron
Wasa

Wasa heeft als ’s werelds eerste knäckebröd-merk 100% CO2-compensatie bereikt. De voedingsmiddelenindustrie heeft een behoorlijke impact op de planeet. Productie van levensmiddelen is een primaire bron van broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Daarom begon Wasa in 2010 een missie om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit deed het merk door de CO2-uitstoot van haar bakkerijen met 82% te verminderen en door het aandeel volledige recyclebare verpakkingen te verhogen naar 99%. Door het ondersteunen van zonne-energieprojecten en het promoten van het behoud van het Peruaanse regenwoud compenseert Wasa elk jaar 94.000 ton CO2-uitstoot en behaalt het knäckebröd-merk nu een netto-nul uitstoot. Een dubbele mijlpaal, want Wasa bestaat dit jaar ook 100 jaar!

Wasa is nu 100% CO2-gecompenseerd, van akker tot schap, enerzijds door het verminderen van de eigen uitstoot en anderzijds door het compenseren van de resterende CO2-uitstoot middels het ondersteunen van projecten gericht op zonne-energie en het behoud van regenwoud.

Het bijhouden en verminderen van uitstoot

Wasa houdt haar CO2-voetafdruk bij en werkt actief aan de vermindering ervan – van de akker tot het schap. Initiatieven die de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd, zijn onder andere een toename van het transport per spoor en de lancering van verschillende energiebesparende projecten. Bovendien koopt Wasa 100% hernieuwbare energie aan – de herkomst hiervan is gecertificeerd – dat geleid heeft tot een vermindering van 20% op de totale CO2-uitstoot.

Compenseren voor 100%

Na de inspanningen van Wasa om de emissies te beperken, stoot Wasa nog ca. 94.000 ton CO2 uit. Dat komt overeen met ongeveer 16.000 autoritten rond de aarde. Om deze resterende uitstoot te compenseren, draagt Wasa bij aan diverse gecertificeerde VCS-projecten2 die sociale, ecologische en economische voordelen creëren in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

Zo draagt Wasa bij aan een regenwoud beschermingsprogramma in Peru: het Madre De Dios project. Het betrokken gebied is één van ’s werelds grootste hotspots op het gebied van biodiversiteit. Het project helpt ontbossing te voorkomen, beschermt de biodiversiteit en het levensonderhoud van de lokale bevolking. Daarnaast draagt Wasa ook bij aan het Saur India Project, dit omvat de installatie van zonnepanelen in verschillende Indiase staten. De totale capaciteit van het project is 120 megawatt, dat daarmee in de plaats komt van elektriciteit die grotendeels wordt opgewekt door fossiele brandstoffen.

Dubbele mijlpaal

Wasa is opgericht in 1919, en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Wasa richt haar blik nu op de toekomst. Met de realisatie van 100% CO2-compensatie in dit jubileumjaar komt Wasa op voor de planeet. Een dubbele mijlpaal die laat zien dat Wasa iedereen wil helpen een betere keuze te maken – voor henzelf en voor de toekomst van de planeet.

Share Button