Aptroot: “Ik wil van de staatssecretaris weten of hij hiervan op de hoogte is en of de overheid op enigerlei wijze banden heeft met deze organisatie.”

De VVD vraagt zich af of er sanctiemogelijkheden kunnen worden genomen tegen de organisatie en haar bestuurders, zoals beslaglegging op de middelen van het instituut en haar bestuurders.

“Ik ga er vanuit dat de staatssecretaris alle mogelijke middelen benut om een einde te maken aan deze misleiding, waardoor iedereen weet dat zulke oplichterspraktijken in ons land keihard worden aangepakt”, aldus Aptroot.

Hieronder vindt u de vragen van Charlie Aptroot aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Vragen van het Kamerlid Aptroot (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

1. Bent u bekend met de brieven en facturen/giro acceptkaarten van het “Nederlands Instituut voor milieu en bedrijf”? *

2. Heeft de overheid op enigerlei wijze banden met deze organisatie?

3. Herkent u het misleidend karakter van de aanslag/giro acceptkaart die door zowel de tekst als de opmaak suggereert dat het om een overheidsheffing gaat die bedrijven moeten betalen?

4. Bent u bereid direct op te treden of te laten optreden tegen deze misleiding, deze oneerlijke handelspraktijk?

5. Welke sanctiemogelijkheden kunt u nemen tegen deze organisatie en de bestuurders ervan?

6. Is het mogelijk direct in te grijpen door beslag te leggen op de middelen van deze organisatie en haar bestuurders?

7. Bent u bereid alle mogelijke middelen te benutten om een einde te maken aan deze oplichterspraktijken, waardoor ieder weet dat zulke praktijken in ons land keihard worden aangepakt?

30 oktober 2008

Charlie Aptroot

* de Telegraaf van 30 oktober 2008 ‘Misbruik van milieubewustzijn ondernemingen’ en een kopie van factuur/giro acceptkaart aan een onderneming in bezit van ondergetekende.

30 oktober 2008