Bedrijfskundige Michiel de Roo onderzocht hoe factoren op nationaal niveau (rechtssysteem, economische groei), organisatieniveau (financiële middelen), en individueel niveau (MVO-managers, algemeen middenmanagement) en externe en interne belanghebbenden van organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beïnvloeden. In zijn promotieonderzoek (VU Amsterdam) laat De Roo zien dat zowel factoren buiten organisaties als factoren binnen organisaties ervoor kunnen zorgen dat bedrijven meer aan MVO doen.

Externe belanghebbenden mobiliseren

“Beleidsmakers binnen de overheid kunnen onderzoeken in hoeverre zij met regelgeving voor een externe prikkel bij bedrijven kunnen zorgen, zodat bedrijven meer doen aan MVO,” aldus De Roo. MVO-managers kunnen naast interne tactieken om leden van de organisatie te betrekken bij de implementatie van MVO ook externe belanghebbenden van de organisatie mobiliseren om van buitenaf de vraag naar MVO te creëren en met externe belanghebbenden samenwerken om MVO-kwesties aan te pakken. Door externe belanghebbenden te mobiliseren kan de relevantie van MVO binnen de organisatie worden verhoogd en door met externe belanghebbenden samen te werken kunnen MVO-kwesties aangepakt worden die de organisatie niet alleen kan aanpakken.

In- en externe prikkels

MVO-managers kunnen interne betrokkenheid voor de implementatie van MVO stimuleren, door bijvoorbeeld voorbeelden van collega’s te geven die aan MVO-kwesties werken, taal aan te passen aan de taal die de leden van de organisatie spreken, en voorbeelden van bedrijven te geven die goed presteren op het gebied van MVO. MVO-managers kunnen externe belanghebbenden mobiliseren door bijvoorbeeld klanten te bewegen om MVO in de klantvraag te verwerken, lokale gemeenschappen waar de organisatie opereert met managers te laten spreken, NGO’s met leden van de organisatie in contact te brengen, en de overheid aan te zetten om regelgeving te ontwikkelen die de implementatie van MVO kan bevorderen.

Financiële middelen

Ook bestudeerde De Roo de relatie tussen de aanwezigheid van een overschot aan financiële middelen (hierna: financiële middelen) en MVO-uitkomsten. Hij onderzocht in hoeverre het nationaal rechtssysteem en de nationale economische groei deze relatie vergroten of verkleinen. Het blijkt dat de relatie tussen financiële middelen en MVO-uitkomsten varieert tussen verschillende landen.

Beleid-praktijkontkoppeling

Voorts laat De Roo in zijn onderzoek zien hoe factoren binnen een organisatie kunnen leiden tot ontkoppeling tussen het MVO-beleid en implementatie op de werkvloer. Het blijkt dat het gebrek aan consensus, coherentie, samenwerking en coördinatie de kans op beleid-praktijkontkoppeling kan vergroten. Beleidsmakers binnen organisaties kunnen onderzoeken in hoeverre de koppeling tussen het MVO-beleid en de implementatie op de werkvloer verbeterd kan worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De maatschappij vraagt bedrijven in toenemende mate om meer actie te ondernemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij bedrijven op een systematische manier sociaal, milieu-, en economisch beleid in hun bedrijfsvoering implementeren. Het Parijs-akkoord, de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, en een wetsvoorstel voor International Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) laten de toenemende vraag naar MVO in de maatschappij zien. Zowel factoren buiten organisaties als factoren binnen organisaties kunnen ervoor zorgen dat bedrijven meer aan MVO doen.

Meer informatie over het proefschrift