Earth Overshoot Day is dit jaar op 22 augustus; drie weken later dan vorig jaar omdat de COVID-19-pandemie de menselijke activiteiten aanzienlijk vertraagde. De uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid en het economisch herstel nemen toe en zijn wereldwijd de belangrijkste zorgen. Daarom hebben Schneider Electric, de leider in digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, en Global Footprint Network hun inspanningen gecombineerd om een strategisch gesprek over het genereren van zakelijk succes op de lange termijn te stimuleren en aan te wakkeren.

Hun gezamenlijke e-book ‘Strategies for One-Planet Prosperity’ presenteert het raamwerk voor bedrijven om relevant te blijven in een wereld die steeds meer wordt gevormd door klimaatverandering en beperkte middelen: het welzijn van de mensheid verbeteren met de middelen die onze planeet biedt (‘one-planet prosperity’). Zoals het e-book uitlegt, wordt deze tweeledige strategie noodzakelijk voor bedrijven om hun concurrentievoordeel op de lange termijn te behalen. Bedrijven hebben de keuze om vooruit te plannen zodat ze de veranderende menselijke behoeften aan welzijn kunnen ondersteunen en de hulpbronnen van de aarde veilig kunnen stellen – waardoor hun kans wordt vergroot om economisch succesvol en veerkrachtig te worden – of door te gaan met de normale gang van zaken en irrelevant te worden.

“Met het noodzakelijke economische herstel in het achterhoofd, is het tijd voor ondernemers en leiders binnen de industrie om te erkennen dat het niet gaat om goed doen, maar om te doen wat nodig is als ze producten en diensten leveren die het vermogen van de mensheid om te slagen verbeteren,” zegt Mathis Wackernagel, oprichter en president van Global Footprint Network.

Het ‘one-planet prosperity’-kader werd vorig jaar gelanceerd door Schneider Electric en Global Footprint Network. Dit jaar werkten de partners samen om te illustreren hoe bedrijven waarvan de producten en diensten het succes van de mensheid op de lange termijn ondersteunen – en dus bijragen aan het verschuiven van de datum van Earth Overshoot Day – beter gepositioneerd zijn om op de lange termijn relevant te blijven.

Onderzoek door deze twee organisaties geeft bijvoorbeeld aan dat we de datum van Earth Overshoot Day met 21 dagen kunnen verschuiven als 100 procent van de bestaande gebouwen en industriële infrastructuur over de hele wereld uitgerust is met direct beschikbare energie-efficiënte- en hernieuwbare energietechnologie van Schneider Electric en zijn partners (ervan uitgaande dat er geen verschuiving in menselijke gewoonten is). Dit betekent dat energiebesparende maatregelen alleen al een verschil kunnen maken van drie weken. Een extra perspectief: als we Earth Overshoot Day elk jaar met vijf dagen terugschuiven, zijn we vóór 2050 kunnen leven van de hulpbronnen van één planeet, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Het e-book bevat ook andere voorbeelden van bedrijven in verschillende sectoren van de economie waarvan het bedrijfsmodel ‘one-planet prosperity’ ondersteunt.

Earth Overshoot Day 2020 wordt uitgesteld, maar om de verkeerde redenen

Op Earth Overshoot Day heeft de mensheid alle natuurlijke hulpbronnen gebruikt die de aarde het hele jaar door kan aanvullen – inclusief het vermogen van natuurlijke ecosystemen om koolstofemissies van het verbranden van fossiele brandstoffen te absorberen. Deze aanzienlijk latere datum, vergeleken met vorig jaar, weerspiegelt een vermindering van de wereldwijde ecologische voetafdruk met bijna tien procent tussen 1 januari en Earth Overshoot Day. Volgens onderzoek van Global Footprint Network werd dit grotendeels veroorzaakt doordat we minder zijn gaan reizen en bouwen als gevolg van door COVID-19 veroorzaakte lockdowns over de hele wereld. De CO2-uitstoot daalde met 14,5 procent en het kappen van hout en andere bosproducten daalde met 8 procent.

De daling van het verbruik van hulpbronnen die in 2020 werd waargenomen, was plotseling en onverwacht. Omdat het werd opgelegd, is het ongetwijfeld tijdelijk. De mensheid blijft evenveel eisen van de natuur alsof we op 1,6 aardes leven.

“Samen kunnen we van de COVID-19-crisis die ons is opgedrongen naar een toekomst gaan die veerkrachtig en werkbaar is voor iedereen. Een belangrijk onderdeel is om het duurzaamheidsgesprek te verschuiven van nobel naar fundamenteel noodzakelijk. Dit kan helpen bij het ontketenen van de bron voor ‘one-planet properity’, de meest haalbare strategie die we kennen. Het is zeker beter dan de ‘one-planet’-ellende,” zegt Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer bij Schneider Electric.

Het e-boek van Schneider Electric en Global Footprint Network spoort besluitvormers aan om even stil te staan ​​en zichzelf de meest relevante strategische vraag te stellen: ondersteunt mijn bedrijf het succes van de mensheid op lange termijn?