Voorbeelden van MVO in de bouw gebundeld

De bouwsector wil veel meer betekenen voor onze samenleving, maar kan dat niet alleen. Daarom zoekt Bouwend Nederland hierover nadrukkelijk de dialoog een samenwerking met alle betrokkenen bij de bouw. Waar dat allemaal toe kan leiden, blijkt uit een brochure over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in de bouw, die deze week is verschenen.

Veel bouwbedrijven â€~doen†al jaren aan mvo, zo bleek onlangs weer uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Bij 92 procent van de bouwers staan bijvoorbeeld goede en veilige arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel. Meer dan driekwart van de bouwbedrijven steunt goede doelen en zo†n tweederde van alle leden van Bouwend Nederland neemt maatregelen om overlast voor omwonenden/gebruikers te minimaliseren.
Dat sluit goed aan bij wat Bouwend Nederland van al haar leden verwacht, zo meldt vice-voorzitter Ton Nelissen in het voorwoord van de mvo-brochure â€~Werk in uitvoering; Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bouw†.

In de brochure staan dan ook tal van aansprekende en inspirerende voorbeelden van de wijze waarop de bouw daar in de praktijk invulling aan geeft. Bouwbedrijven doen namelijk al heel veel. Maar, zo stelt Nelissen, zij kunnen het niet alleen. Daarom wil Bouwend Nederland het gesprek hierover aangaan met iedereen in de bouwkolom. Ook de opdrachtgever. †Als de klant mvo hoog in het vaandel heeft staan, kunnen bouwers hier optimaal op inspelen.â€
De brochure heeft ook een boodschap voor de bouwbedrijven zelf. Enerzijds mag er best wel eens wat beter worden gecommuniceerd over de mvo-projecten die in uitvoering zijn. Slechts ÃÃ??ÃÃ??nderde van de bouwbedrijven vertelt wat hij op dit terrein allemaal doet.
Daarnaast blijkt dat mvo-activiteiten van bouwers vaak meer incidenteel dan structureel van karakter zijn. Slechts een minderheid geeft aan alle drie P’s van mvo (people, planet, profit) invulling. ‘Het kan dus altijd nog beter!”

Share Button