Kellogg zegt baanbrekende stappen toe om de uitstoot van broeikasgassen in de leveringsketen terug te dringen. Kellogg komt met deze aankondiging na acties van ruim 238.000 supporters van Oxfam’s Behind the Brands campagne. Kellogg is de tweede voedselgigant die klimaat serieus wil aanpakken.

Op 28 juli kondigde General Mills al vergelijkbare plannen aan. ‘Het is geweldig nieuws dat Kellogg ook koploper wil zijn in de strijd tegen klimaatverandering, die juist mensen in de armste landen het hardst treft,’ zegt Tom van der Lee, directeur Campagnes van Oxfam Novib. ‘Kellogg geeft hiermee een duidelijk signaal af aan overheden en de voedsel- en landbouwsector over de reële dreiging van klimaatverandering. Honderden miljoenen mensen worden hierdoor met de honger bedreigd. Het vindt nu plaats, en we moeten er nu iets aan doen.’ Oxfam vindt het vooral belangrijk dat Kellogg, de maker van Corn Flakes, Pringles en Keebler Cookies, voor het eerst doelen gaat stellen om de zogenaamde ‘Scope 3’ broeikasgassen terug te dringen. Deze leveren de grootste bijdrage aan klimaatvervuiling in de productieketen van het bedrijf, vooral in de landbouwproductie.

Het bedrijf zal ook de Climate Declaration ondertekenen en zich aansluiten bij Business for Innovative Climate and Energy Policy (BICEP). Dit toonaangevende samenwerkingsverband van ondernemingen wil wereldwijd met beleidsmakers tot effectieve wetgeving komen op het gebied van klimaat en energie. ‘Kellogg sluit zich met haar sterke merk aan bij een groeiend aantal bedrijven dat klimaatactie ondersteunt. We prijzen Kellog voor deze stap en gaan met belangstelling volgen hoe ze hun toezeggingen gaan waarmaken,’ zegt Van der Lee. ‘In elk geval hoeven we niet meer te twijfelen aan het vermogen van consumenten om resultaat te boeken door gezamenlijke actie. De vraag is nu of de rest van de sector én onze politieke leiders dit ambitieuze voorbeeld volgen.’

Kellogg’s nieuwe klimaatbeleid bestaat uit een flink aantal concrete toezeggingen, die vandaag zijn gepubliceerd.

 1. Vaststellen van een reductiedoel voor broeikasgassen in de gehele leveringsketen, inclusief Scope 1, 2 en 3 uitstoot, en reductiedoelen voor uitstoot in de landbouw vóór december 2015. Deze doelen zullen wetenschappelijk onderbouwd zijn en onderschreven door de sector en andere belanghebbenden en zijn gericht op het beperken van de wereldwijde temperatuursstijging tot onder de 2 graden Celsius.
 2. De eis aan hoofd- leveranciers om hun uitstoot en reductiedoelen te meten en openbaar te maken.
 3. Vaststellen van een strategie voor aanpassingen aan klimaatverandering, waarin de behoeften van kleinschalige boeren in de leveringsketen worden meegenomen, vóór december 2015.
 4. Uitbreiding van de belofte om ontbossingsneutraal te werken naar andere risicovolle terreinen in de leveringsketen voor 2020. Hierbij breidt het bedrijf haar eerdere toezegging m.b.t. palmolie en verpakkingsmateriaal uit naar producten met een hoog risico op ontbossing en landdegradatie, zoals soja en suikerriet.
 5. Bekendmaken van de drie grootste leveranciers van palmolie, soja en suikerriet; grote veroorzakers van ontbossing en veranderingen in landgebruik.
 6. Deelname aan het Carbon Disclosure Project, waaronder jaarlijkse rapportage van gegevens over Scope 3 uitstoot en reacties op de zgn. Forest Information Request.
 7. Publieke lobby voor effectief en efficiënt beleid van de voedselindustrie en overheden. Zo zou de Grocery Manufacturer’s Association klimaatverandering prioriteit moeten geven.
 8. Aansluiten bij BICEP en ondertekening van de Climate Declaration.
 9. Geregeld herzien van verklaringen en beleid van het bedrijf zodat die aansluiten bij de reductiedoelen en -plannen en bij intiatieven gericht op aanpassing aan klimaatverandering.
 10. Rapporteren van bestuursactiviteiten m.b.t. het klimaat beleid van het bedrijf
 11. Opname van beleid op klimaat en ontbossing in een gedragscode voor leveranciers, en eisen aan leveranciers t.a.v. alle risicovolle goederen.
 12. Aanpakken van bestaande problemen bij palmolieleveranciers in Indonesië en Liberia, die door Oxfam en haar partner naar voren zijn gebracht. In het rapport Standing on the Sidelines berekende Oxfam Novib eerder dat de 10 grootste voedsel- en drankbedrijven ter wereld samen zoveel broeikasgassen uitstoten, dat, als zij een land waren, zij op de 25e plaatst van de meest vervuilende landen zouden staan. Door sectorbreed maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot in de leveringsketen van landbouwproducten, laten General Mills en Kellogg zien dat iedereen in de sector veel meer kan doen om klimaatverandering terug te dringen.

Lees meer.