Het NBA Helpt-webinar ‘CSRD, klaar voor de start’ van 3 november ging in op de achtergrond en praktische gevolgen van de nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD. Deelnemers hadden duidelijk behoefte aan houvast. Het webinar is terug te kijken.

Voor de tweede keer stond een NBA Helpt-webinar geheel in het teken van de naderende CSRD, de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze richtlijn stelt vanaf 2024 een toenemend aantal organisaties verplicht om duurzaamheidsinformatie te rapporteren en te laten controleren.

Meer dan zevenhonderd deelnemers volgden het webinar live en hoorden hoe achtergrond en doel van de richtlijn werden geschetst door EY-partner Jan Niewold. Daarna ging Marloes Vierkant, CSR-manager bij VodafoneZiggo, in op de praktische gevolgen.

Het perspectief van de controlerend accountant werd belicht door Adrianca Mens, auditpartner bij BDO. David Boekel, manager impact reporting bij RSM, zoomde in op de implicaties voor het mkb en hoe daarin te kunnen adviseren.

Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid bij de NBA, bood zicht op hoe de beroepsorganisatie leden zal ondersteunen bij deze ontwikkelingen. Naast informatievoorziening via de site van de NBA en het delen van kennis en ervaring via het NBA-communityplatform, komen er ook vervolgwebinars en werksessies om vragen en antwoorden uit te wisselen.

Behoefte aan houvast

Veel vragen werden ook dit keer tijdens het webinar gesteld via de chatfunctie. Vooral de behoefte aan concreetheid en houvast bleek groot. Zo zal qua implementatie nog veel afhangen van de aan de CSRD gekoppelde European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze standaarden zijn na consultatie eerder dit jaar nu bijna afgerond en de eerste set verschijnt naar verwachting nog in november.

Ook werd de wens geuit voor “een simpel document voor de cliënt waaraan de rapportages moeten voldoen”. Jan Niewold (EY) antwoordde daarop dat de vereisten die eraan komen te diepgaand en uitgebreid zijn voor een eenvoudig document. “Dit is niet in één A-viertje samen te vatten.”

Tegelijkertijd was de boodschap van de sprekers eensgezind: Wacht niet te lang op volledige duidelijkheid, maar ga aan de slag en gebruik de CSRD als hulpmiddel bij het verduurzamen van de eigen organisatie.

Kijk het webinar terug: