Vandaag publiceert VodafoneZiggo haar Integrated Annual Report over 2023: Connection in action. Naast financiële resultaten biedt VodafoneZiggo uitgebreid inzicht in haar impact op duurzaamheid, digitale inclusie en governance. Hiermee zet het bedrijf een belangrijke stap richting de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de aankomende richtlijn voor duurzaamheidsrapportage.

In het verslag wordt specifiek aandacht besteed aan onderwerpen die van belang zijn voor zowel VodafoneZiggo als haar stakeholders, waaronder de verdere vermindering van de CO2-uitstoot van het bedrijf. Ook het maatschappelijk belang van een betrouwbaar en veilig netwerk staat hoog genoteerd.

Een betrouwbaar en veilig netwerk

Dagelijks verbindt VodafoneZiggo miljoenen mensen in Nederland. In 2023 versterkte het bedrijf haar positie door ruim 22% van de jaaromzet te investeren in verbeteringen van het netwerk, producten, diensten en de klantervaring. Daarnaast blijft VodafoneZiggo zich in een competitieve markt onderscheiden met een uitgebreid aanbod aan entertainment en sport voor haar klanten.

Ritchy Drost, CFO van VodafoneZiggo: “Onze klanten vertrouwen op ons voor iets wat inmiddels onmisbaar is: een betrouwbare en veilige verbinding, waar ze ook zijn. Daarbij richten we onze aandacht in het bijzonder op digitale inclusie, om iedereen mee te laten komen in de digitale samenleving.”

Dubbele materialiteitsanalyse

In 2023 voerde VodafoneZiggo voor het eerst een dubbele materialiteitsanalyse uit om de meest relevante thema’s voor het bedrijf en haar stakeholders te identificeren. “Het sleutelwoord hierbij is ‘dubbel’”, legt Drost uit. “We benaderen duurzaamheidskwesties vanuit twee perspectieven: de invloed van onze organisatie op mens en milieu, én hoe duurzaamheidsontwikkelingen kansen en risico’s vormen voor onze organisatie. Denk hierbij aan nieuwe CO2-heffingen of kansen voor de ontwikkeling van circulaire en duurzame producten.”

De uitkomsten van deze analyse zullen de basis vormen voor de rapportage onder de CSRD en leveren belangrijke input voor de strategie en besluitvorming van het bedrijf.

Verdere afname CO2-uitstoot

Uit de analyse blijkt dat het terugdringen van CO2-emissies een prioriteit blijft. VodafoneZiggo streeft ernaar haar uitstoot in 2025 met 50% te verminderen ten opzichte van 2018. In 2023 daalde de CO2-uitstoot met 14%, waarmee een totale vermindering van 44% ten opzichte van 2018 is bereikt. Het bedrijf richt zich niet alleen op de impact van de eigen activiteiten (Scope 1 en 2), maar werkt ook intensief samen met leveranciers en partners om de emissies in de waardeketen te verlagen (Scope 3).

Om de milieu-impact te verminderen, verbeterde VodafoneZiggo in 2023 de efficiëntie van haar netwerk en nam diverse maatregelen om de CO2-uitstoot van medewerkers te verminderen, zoals het aanbieden van treinkaarten en elektrisch vervoer voor monteurs. Bovendien ondersteunt VodafoneZiggo zakelijke klanten bij hun verduurzaming door hybride werken, verdere digitalisering en slimme (cloud-based) oplossingen te bevorderen. Daarnaast vermindert VodafoneZiggo het energiegebruik van klanten met energiezuinige producten, zoals de nieuwe Mediabox Next Mini, die vier keer minder stroom gebruikt dan zijn voorganger.

Download het verslag