VodafoneZiggo heeft een nieuwe CSR-strategie vastgesteld: People Planet Progress. Het bedrijf benoemt hierin twee doelen voor 2025: de impact op het milieu halveren en 2 miljoen mensen vooruithelpen in de samenleving. De strategie kenmerkt zich door de geïntegreerde aanpak waarbij de hele organisatie zal bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

VodafoneZiggo is met zijn netwerken dagelijks aanwezig in het leven van miljoenen mensen. Naast toegevoegde waarde bieden via technologie, streeft het bedrijf met verschillende initiatieven al jaren duurzame en maatschappelijke doelen na. De nieuwe strategie zorgt voor nog meer impact doordat Corporate Social Responsibilty (CSR) voortaan verwerkt is in de bedrijfsstrategie en de bedrijfsvoering en de monitoring. Alle afdelingen dragen op deze manier bij aan het realiseren van de doelstellingen en worden hier ook op afgerekend. Zo dragen alle 8.000 medewerkers bij aan de ambitie van People Planet Progress. “Het belangrijkste uitgangspunt is dat alles wat we doen als bedrijf een positieve impact moet hebben op mens en milieu. Door deze nieuwe ambities en doelstellingen richting 2025 waarbij alle Business units betrokken zijn kunnen we nog meer impact maken”, vertelt Louise Meijer, directeur Brand & CSR VodafoneZiggo.

Ambitie is groot

Het bedrijf gebruikt momenteel 100% windenergie en recyclet en hergebruikt 100% van zijn netwerkmaterialen. Toch ziet VodafoneZiggo nog mogelijkheden om 50% minder impact op het milieu te realiseren in de komende vijf jaar. Na het mobiliteitsbeleid waarbij alle medewerkers gratis kunnen reizen met het OV gaat het bedrijf bijvoorbeeld ook kijken hoe zij vervoersbewegingen richting klanten kunnen verduurzamen. Het vooruithelpen van 2 miljoen mensen in de samenleving zal bereikt worden door initiatieven als Online Masters, een online lesprogramma voor scholen over de digitale wereld. Maar ook door gebruik te maken van connectiviteit en innovatieve oplossingen, zoals IoT, om zo welzijn en kwaliteit van leven te verbeteren

Vijf pijlers

Het nieuwe plan richt zich op urgente vraagstukken als klimaatverandering, vervuiling en sociale ongelijkheid. Binnen vijf hoofdthema’s wil VodafoneZiggo met oplossingen en innovaties komen. Deze pijlers zijn: Duurzame inkoop van dienst en product, Gelijke kansen in een digitale samenleving, Technologie voor de maatschappij, Alles voor een gezond milieu, een Diverse en Inclusieve cultuur.

Lees meer over de nieuwe CSR Strategie