Duurzaamheid binnen Vodafone is onderdeel van de centrale strategie welke tot uiting komt in de commerciële en niet-commerciële belangen en ambities. Dat dit elkaar aanvult is te lezen in het rapport. Zo heeft Vodafone onderzoek laten doen over de manier waarop de werkende mens wil leven. De resultaten kunnen weer gebruikt worden om proposities als mobiel breedband verder vorm te geven. Maar ook het ontwikkelen van slimme technieken om bijvoorbeeld de veiligheid op straat te vergroten is een belangrijk speerpunt in het duurzaamheidbeleid van Vodafone dat ook commercieel aantrekkelijk kan worden.
Daarnaast is er veel aandacht in het duurzaamheidsverslag voor het beperken van de eigen negatieve impact op de omgeving. Zo wordt groene stroom gebruikt, zijn er nieuwe prijzen die voor meer transparantie moeten zorgen en wordt inmiddels 81% van de rekeningen elektronisch gefactureerd. Maar het verslag is ook geen borstklopperij volgens Jens Schulte-Bockum, CEO Vodafone Nederland:
“Dit rapport laat zien wat er door Vodafone Nederland het afgelopen jaar is bereikt, maar laat ook zien voor welke uitdagingen we nog staan. Ik ben trots op de resultaten die wij als Vodafone Nederland in het afgelopen jaar hebben bereikt, maar realiseer me ook dat we nog veel meer kunnen doen. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met onze medewerkers, klanten, toeleveranciers en partners verder te bouwen aan een nog duurzamere toekomst.”

Speciale aandacht is er in het duurzaamheidsverslag voor het werk van de Vodafone Netherlands Foundation, de stichting van Vodafone die goede doelen sponsort. Deze stichting heeft in samenwerking met Hyves en MTV, vijf banen voor één jaar ìn vijf verschillende landen bij vijf goede doelen gesponsord. Medewerkers van Vodafone krijgen geen kerstpakket of een 13e maand. Wel wordt iedere kerst door Vodafone medewerkers gekozen welke 20 goede doelen een donatie van Vodafone ontvangen.

De ambities worden concreet gemaakt in de duurzaamheiddoelstellingen voor volgend jaar. Twee belangrijke doelstellingen zijn het verder verdiepen van stakeholderdialogen en het overgaan naar 100% groene stroom gebruik. Het duurzaamheidsverslag van Vodafone Nederland sluit aan op het Sustainability Report 2009/2010 van Vodafone Group.