Het bedrijf Odd.Bot is door Vodafone Business als eerste Nederlandse onderneming onderscheiden als ‘Fit for the Future’. De innovatieve start-up die zich richt op het ontwikkelen van robots voor het verwijderen van onkruid, behaalde een ruime score aan de hand van de Fit for the Future-criteria – waaronder duurzaamheid. Als bewijs en erkenning van deze prestatie kent Vodafone Business het bedrijf het predicaat ‘Fit for the Future’ toe. Martijn Lukaart, founder van Odd.Bot vertelt over de plannen om de akkerbouw van een duurzame toekomst te voorzien.

Naast de jaarlijkse Fit for the Future-rapporten van Vodafone Business, waarin zakelijke succesfactoren voor bedrijven worden gemeten voor nu en in de toekomst, geeft Vodafone Business nu ook inzicht in welke bedrijven in Nederland als Fit for the Future worden aangemerkt.

John van Vianen, Executive Director Zakelijke markt VodafoneZiggo: “Veel bedrijven kampen met economische overwegingen waardoor duurzaamheid niet altijd de eerste prioriteit kan zijn. Ondanks dat dit voor ondernemers wel als strategisch doel wordt gezien, merken wij dat op korte termijn hoge kwaliteit service of producten voorrang krijgen. Een bedrijf is in onze ogen Fit for the Future wanneer er op langere termijn wordt gekeken naar zakelijke kansen in duurzaamheid. Bedrijven die hier al mee bezig zijn, zoals Odd.Bot, zijn vaak ook succesvoller.”

Meer dan een onkruid-wiedende robot

Martijn Lukaart, founder van Odd.Bot, had aanvankelijk het plan een on-demand delivery robot te ontwikkelen. Maar hij zag een andere uitdaging: de transitie naar duurzame akkerbouw. Nu, vijf jaar later zullen op meerdere akkers in Nederland de smart robots van Odd.Bot dit voorjaar zichtbaar zijn. “Door de combinatie van kunstmatige intelligentie en een slimme camera kunnen de robots het verschil tussen onkruid en gewas onderscheiden. Door edge technologie wordt de intelligentie die deze robot vergaart gedeeld via het mobiele netwerk met de boer”, aldus Martijn Lukaart.

Innovatie biedt alternatief voor non-duurzame handelingen

Odd.Bot versnelt de transitie naar duurzame akkerbouw door de opvolger van het handwieden, maar ook chemische middelen te introduceren. Martijn Lukaart spreekt over een veranderende markt: “Het gebruik van chemische middelen wordt steeds verder beperkt vanwege wetgeving; bepaalde actieve ingrediënten staan op de nominatie verboden te worden en toegelaten hoeveelheden worden steeds verder beperkt. De Europese ambitie is een verdubbeling van het biologisch landbouwareaal en halvering van het middelengebruik. Wij bieden vanuit Odd.Bot hierin een duurzaam alternatief voor de toekomst.”

Fit For the Future-bedrijven blijken succesvoller

Fit for the Future-bedrijven kenmerken zich door ‘klaar voor de toekomst’ te zijn en bovengemiddeld te scoren op een aantal FFtF-criteria, zoals technologische ontwikkeling, toekomstbestendige strategie en vermogen om in een veranderende markt mee te bewegen. De Fit For the Future-status is voor bedrijven een erkenning voor succesvol ondernemen, groei en ontwikkeling welke symbool staan voor een grotere kans op overleving en succes. Het toont tevens het voorop lopen in de markt en vormt een inspiratie voor andere bedrijven. Zo waren dit aan het begin van de pandemie ook de bedrijven die snel en succesvol omschakelden naar vormen van hybride werken. Zij en andere ondernemingen welke aan de FFtF-criteria voldoen zullen in de toekomst ook een predicaat ontvangen en daarmee anderen inspireren zich klaar te stomen voor de toekomst binnen hun eigen branche.