De Wet SAMEN (Stimulering Arbeidsdeelname Etnische Minderheden), ingevoerd in 1998, loopt per 1 januari 2004 af. De wet verplicht werkgevers onder meer een registratie te voeren van de etnische achtergrond van hun personeelsleden.

Volgens VNO-NCW bestaan er genoeg projecten en convenanten die de arbeidsdeelname van allochtonen helpen bevorderen. Ze ondersteunt het plan van het kabinet een landelijk Centrum voor Diversiteitsbeleid op te richten, dat werkgevers moet informeren en adviseren over het voeren van divers personeelbeleid. Ook moet er volgens de ondernemingsorganisatie meer geïnvesteerd worden in de scholing van allochtonen.