In de brochure staan handreikingen aan het bedrijfsleven voor het omgaan met zaken die uiteenlopen van arbeidsomstandigheden en financiering van projecten, tot de politieke situatie in de landen waarin een bedrijf opereert. De brochure bevat onder meer beslissingsmodellen, uiteenzettingen over de relatie tussen de mensenrechtenproblematiek en de soort bedrijfsactiviteit en geeft voorbeelden van gedragscodes voor ondernemingen op dit terrein.

De brochure Ondernemen en de rechten van de mens is gratis voor leden van VNO-NCW en kost 10 gulden voor niet-leden.

Bestellingen en inlichtingen:
Brochurelijn VNO-NCW
telefoon 070 3490 275
fax 070 3490 300