Op maandag 21 augustus, tijdens de Chemistry NL Summit in Den Haag (Nederland) en tegen de achtergrond van de IUPAC conferentie, werd de publicatie ‘Chemical Recycling in Circulair Perspectief’ internationaal gelanceerd. De brochure werd overhandigd aan Mark Schmets, teamleider Chemie, Circulariteit en Internationaal van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Jacqueline Vaessen, voorzitter van de Nederlandse Topsector Chemie.

“De brochure benadrukt de leidende positie van Nederland op dit gebied en onderstreept het belang van effectieve recycling, circulaire oplossingen en hernieuwbare benaderingen in de grondstoffentransitie.” – Willem Sederel, voorzitter Circulaire Biobased Delta

Circulaire praktijken verbeteren: lancering publicatie belicht rol chemische recycling

Namens de ondersteunende partners de Circular Biobased Delta, Chemelot Circular Hub, Chemport Europe, TNO, TKI Chemistry en Circularity, het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Infinity Recycling presenteerde Freek van Eijk, directeur van Holland Circular Hotspot, de publicatie die de centrale rol van chemische recycling benadrukt in de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale chemische industrie.

Te midden van de Europese verplichting om circulariteit en klimaatneutraliteit te bereiken in 2050, sluit deze publicatie aan bij de ambitieuze doelstelling van Nederland om het verbruik van primaire grondstoffen met 50% te verminderen in 2030, een streven dat extra betekenis krijgt in het licht van de huidige wereldwijde circulariteit van slechts 7,2%. Deze brochure duikt diep in de wereld van chemische recycling en verkent verschillende dimensies, variërend van bedrijfsontwikkeling en innovatie, financiering, milieuaspecten en de beleidsdimensie. Ook worden meer dan 20 best practices uit Nederland belicht die de tastbare en transformatieve toepassingen van chemische recycling benadrukken. De in de brochure gepresenteerde toolboxen en strategische benaderingen dienen als pragmatische blauwdrukken voor het implementeren van effectieve en duurzame initiatieven op het gebied van chemische recycling.

“Ik ben erg blij dat ons Netwerk Chemische Recycling een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan deze belangrijke brochure met inhoud, showcases en best practices. De brochure benadrukt de leidende positie van Nederland op dit gebied en onderstreept het belang van effectieve recycling, circulaire oplossingen en hernieuwbare benaderingen in de grondstoffentransitie.” Willem Sederel, voorzitter van de Circulaire Biobased Delta sprak tijdens zijn aanwezigheid bij de internationale lancering in Den Haag.

“Er is een magisch momentum in Noordwest-Europa, maar om op te schalen naar de omvang van de chemische industrie verdient de grondstoffentransitie evenveel aandacht en inzet als de energie- en waterstoftransitie.” – Freek van Eijk, CEO Holland Circular Hotspot

Met de publicatie van deze brochure hopen de auteurs en brochurepartners discussies te stimuleren en regelgevers, de kennisgemeenschap, ondernemers en investeerders te inspireren om samen te werken aan verstandige modellen voor chemische recycling. Door internationaal lessen te delen, kunnen anderen de ontwikkeling in een verstandige richting versnellen en valkuilen vermijden. De reis is de moeite waard. Samen kunnen we de Nederlandse oplossingen en praktijken aanpassen aan de lokale context en milieuproblemen oplossen. Door dit te doen laten we circulariteit en CO2-neutraliteit samenkomen en vorm geven aan de chemische industrie van morgen, creëren we zinvolle lokale banen en dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen en de Sustainable Development Goals.

Freek van Eijk, CEO van Holland Circular Hotspot, benadrukte het belang van deze publicatie: “Chemical Recycling kan de transitie naar een circulaire en CO2-neutrale chemische industrie sturen. Er is een magisch momentum in Noordwest-Europa, maar om op te schalen naar de omvang van de chemische industrie verdient de grondstoffentransitie evenveel aandacht en inzet als de energie- en waterstoftransitie”.