De Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) meet het duurzaam concurrentievermogen op basis van 190 kwantitatieve indicatoren van internationale organisaties (Wereldbank, IMF, verschillende VN-agentschappen) om een uitgebreid beeld te geven van de prestaties en het potentieel van een land. Zweden, Finland en IJsland vormen de top 3. Nederland staat in de 2023-editie van SolAbility op de 19e plaats. Nederland en België scoren beiden erg laag op de ‘Natural Capital Index’, een van de zes grondslagen van het berekende concurrentievermogen.

Duurzaam concurrentievermogen is het vermogen om inclusieve welvaart te genereren en te behouden zonder het toekomstige vermogen om het huidige welvaartsniveau te handhaven of te verhogen aan te tasten. De indicatoren zijn gegroepeerd in zes grondslagen van het concurrentievermogen van de economie van een land:

 1. Natuurlijk Kapitaal Index: De gegeven natuurlijke omgeving
 2. Resource Efficiency Index: Hulpbronnengebruik per hoofd van de bevolking en per economische output
 3. Sociaal Kapitaal Index: Sociale cohesie, gezondheid, vrijheid, veiligheid, gelijkheid
 4. Intellectueel kapitaal & innovatie-index: Indicatoren voor onderwijs en innovatie. Economische duurzaamheid: Duurzame economische ontwikkeling
 5. Economische duurzaamheid: zakelijke en economische kaders en prestaties
 6. Bestuurlijke prestatie-index: Infrastructuur, toewijzing van middelen, corruptie en fiscale overwegingen

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit de Global Sustainable Competitiveness Index 2023:

 • Scandinavië blijft de top van de GSCI: Zweden voert de Sustainable Competitiveness Index aan, gevolgd door alle andere Scandinavische landen;
 • Slechts één land in de top 20 is niet Europees: Japan op 12 (Zuid-Korea volgt op 21);
 • Alle drie Baltische landen staan in de top 20;
 • China, op plaats 30, haalt voor het eerst de VS in (32) – China is sterk in intellectueel kapitaal, maar laag in natuurlijk kapitaal en grondstoffenintensiteit/efficiëntie.
 • De VS staat op plaats 32 en scoort bijzonder laag op het gebied van efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociaal kapitaal, wat de huidige problemen van het land weerspiegelt.
 • Het Verenigd Koninkrijk staat op plaats 7, Duitsland op plaats 15, Brazilië op plaats 46, India op plaats 120 en Nigeria – het dichtstbevolkte land van Afrika – op plaats 126.
 • Sommige van de minst ontwikkelde landen hebben een aanzienlijk hogere GSCI-ranglijst dan hun BBP doet vermoeden (bijv. Nepal, Bhutan, Bolivia, Suriname, …).
 • Aziatische landen (Zuid-Korea, China, Japan) voeren de Intellectueel Kapitaal Index aan – de basis van innovatie en succes in de high-tech industrieën. Het bereiken van duurzame welvaart kan echter in gevaar komen door beperkingen van het natuurlijk kapitaal en een laag rendement van hulpbronnen.
 • De index voor sociaal kapitaal wordt aangevoerd door Noord-Europese (met name Scandinavische) landen, het resultaat van economische groei in combinatie met een algemeen aanvaarde sociale consensus.

Nederland op plaats 19

Nederland staat in de overall index op de 19e plaats. In de ranking per index staat Nederland twee keer in de top 10 (Social Capital Competitiveness en Governance Efficiency Competitiveness). In negatieve zin valt de lage plaats (138e) bij de Natural Capital Competitiveness Index op:

 • Natural Capital Competitiveness Index: 138e
 • Resource Intensity Competitiveness Index: 34e
 • Social Capital Competitiveness Index: 8e
 • Intellectual Capital Competitiveness Index: 15e
 • Economic Sustainability Competitiveness Index: 36e
 • Governance Efficiency Competitiveness Index: 8e

SolAbilty

SolAbility is een Zwitsers-Koreaanse denktank met een geschiedenis in de implementatie van sustainability management en de maker van 3 DJSI World industry Leaders. The Global Sustainable Competitiveness Index is een non-commercial project.

Top 25