Vierde Week van de Circulaire Economie staat voor de deur

Recyclebare orchideeën, akoestische wandpanelen van onbruikbaar textiel, verdienmodellen op basis van afvalstromen. De circulaire economie in Nederland groeit als kool. Van 14 tot en met 18 januari is de vierde editie van de Week van de Circulaire Economie daarvan het levende bewijs. Meer dan honderd pioniers tonen tijdens evenementen door heel Nederland het succes van circulair ondernemerschap. Circl vormt het hoofdkwartier tijdens ‘de Week’ met dagelijks een reeks aan evenementen.

Het thema van de Week is Onvermijdelijk Circulair. Dat is geen holle kreet, stelt organisator Nederland circulair!. Antoine Heideveld, programmaleider van Nederland circulair!: “Steeds meer ondernemers onderscheiden zich met circulaire diensten of producten, zoals wasbakken van slecht recyclebare oude windmolenwieken of notitieboekjes uit oude koffiedrab. De Week van de Circulaire Economie maakt heel zichtbaar hoe deze groep groeit. Openden tijdens de eerste editie in 2016 ruim 30 circulaire koplopers hun deuren, dit jaar zijn er meer dan 100 evenementen door het hele land te bezoeken.”

De Week van de Circulaire Economie wil een brede doelgroep aanspreken; voor zowel duurzame beginnelingen als koplopers is wat te halen. Dat uit zich ook in het programma en het brede palet aan organisatoren, zegt Heideveld. “Het groeiende aantal deelnemers laat zien dat de cirkel zich uitbreidt. Zowel gevestigde namen als starters tonen een uitgesproken ambitie in het zetten van circulaire stappen en de durf om dit te delen. Neem bijvoorbeeld PwC, dat in 2030 volledig circulair wil zijn, of Unilever, dat streeft naar 100 procent recyclebare plastic verpakkingen in 2025. Hoe dan? Dat delen ze graag met de buitenwereld. Denk verder aan brillenmerk Ace & Tate. Zij zijn eerlijk over hun impact en het gegeven dat zij nog geen duurzaam bedrijf zijn. Echter, ze maken wel eerste stappen. Zo kunnen ze een drijfveer zijn voor andere bedrijven.”

Aftrap: wegwerpplastic van de baan
De Week van de Circulaire Economie wordt in hoofdkwartier Circl afgetrapt met een van de belangrijkste circulaire uitdagingen voor 2019: duurzame verpakkingen. Heideveld: “Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat er duurzame alternatieven voor verpakkingen moeten komen. Nu wegwerpplastic over twee jaar uit ons straatbeeld verdwenen moet zijn, is verandering onvermijdelijk.” Tijdens de kick-off op 14 januari worden zes veelbelovende initiatieven van circulair verpakken gepresenteerd. Twee van de geselecteerde ideeën worden die middag tot winnaars uitgeroepen en ontvangen 25.000 euro om hun innovaties te realiseren.

Circulaire events door het hele land

  • Er zijn tientallen sessies over dilemma’s waar bedrijven tegenaan lopen. Denk aan de vraag hoe professionals circulaire verdienmodellen kunnen doorvoeren, hoe bedrijven meer waarde uit afvalstromen kunnen halen, hoe je circulariteit kunt meten, of hoe je uitdagingen in de gebouwde omgeving te lijf kunt gaan.
  • In de afgelopen jaren zijn er steeds meer brancheoverschrijdende samenwerkingen ontstaan. Gedurende de week worden er presentaties gegeven over succesvolle projecten. Zoals de ontwikkeling van het prototype van een circulaire keuken waarbij wetenschap, bouwers en de markt de handen ineen hebben geslagen. Of kom naar het inspiratiecafé van ACCEZ in Rotterdam om mooie voorbeelden van circulaire gebiedsontwikkeling in Zuid-Holland te horen.
  • Er zijn ook conferenties te bezoeken, bijvoorbeeld de werkconferentie duurzame leiders over logistieke uitdagingen waarbij onder andere Jacqueline Cramer vertelt over duurzame transities, of een symposium over kringlooplandbouw.
  • Bedrijven kunnen binnen kijken bij onder andere de productielocatie van kantoorinrichter Ahrend in Sint Oedenrode, of bij het kersverse eerste Upcyclecentrum van Nederland, een winkelcentrum voor afval, in Almere-Haven.
  • Ook zijn er ontbijtsessies waarbij bedrijven met elkaar in gesprek kunnen gaan over hun ervaringen, onder andere in Eindhoven bij Dela waar Searious Business deelt hoe je je plastic voetafdruk kunt verkleinen en Roetz Amsterdam waar ze op weg zijn naar een 100 procent circulaire fiets.

Naast professionals uit het bedrijfsleven, zijn er ook verschillende provincies actief met het delen van kennis en het verbinden met bedrijven uit hun regio.

  • Zo verzorgt Circulair Friesland in het noorden van Nederland een hele week aan activiteiten. Van een ‘Tour de Poep’ over het terugwinnen van mineralen uit menselijke afvalstromen, tot circulair beroepsonderwijs.
  • De provincie Utrecht organiseert een bijeenkomst voor ambitieuze bedrijven en bestuurders die werken aan Utrecht als circulaire topregio.
  • Provincie Flevoland organiseert een Expeditie XL langs een viertal koplopers in onder andere biomassa en plastic.
  • In Zuid-Holland is er in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aandacht voor het monitoren en versnellen van de circulaire economie tijdens een kennisbijeenkomst.

Bekijk de volledige agenda op: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl

Share Button